zoekt een

Geestelijk verzorger bij Altrecht

Bij Expertisegroep Zingeving ontstaat een vacature voor 12 uur per week, voor onbepaalde tijd. Wel wordt eerst een jaarcontract aangeboden.
We zoeken een enthousiaste collega met wetenschappelijke belangstelling en didactische kwaliteiten.

Expertisegroep Zingeving
Altrecht is er voor iedereen die specialistische geestelijke gezondheidszorg nodig heeft.
De geestelijk verzorgers van Expertisegroep Zingeving hebben als taak aandacht voor zingeving binnen en buiten de behandeling te waarborgen. Binnen de behandeling geven behandelaars aandacht aan zingeving, en geestelijk verzorgers ondersteunen hen daarin op verschillende manieren. Daarnaast begeleiden geestelijk verzorgers zelf ook patiënten in individuele gesprekken, groepsgesprekken en bezinningsmomenten. Rondom een overlijden zoekt een geestelijk verzorger met anderen naar passende rituelen en aandacht voor de nabestaanden.
Tenslotte hebben geestelijk verzorgers een signalerende en adviserende taak. Ethische kwesties en morele afwegingen behoren van nature tot het aandachtsgebied van geestelijk verzorgers.
Geestelijk verzorgers van Altrecht sluiten aan bij de levensbeschouwelijke achtergrond van de patiënt. Expertisegroep Zingeving is, naast patiëntenzorg en onderwijs, bezig met het ontwikkelen van tools voor zingeving in het behandelgesprek.

Wat ga je doen?
Eén of meer klinische afdelingen vallen onder jouw zorg. Dit betekent dat jij op deze afdelingen de eerste of enige geestelijk verzorger bent. Je bent beschikbaar voor alle patiënten van de afdeling, ongeacht hun levensovertuiging. Je denkt mee met de afdeling over rituelen op bijzondere momenten.

Daarnaast ligt een belangrijke taak in de ondersteuning van de ambulante behandelteams van Altrecht. Voor deze zeer grote groep patiënten werk je als het ware in de tweede lijn. Expertisegroep Zingeving wil collega-professionals versterken in aandacht voor zingeving binnen de behandeling. Dit houdt in dat je een bijdrage hebt in training en bijscholing van collega’s in lunchreferaten, korte trainingen of consultaties. Soms denk je mee bij een behandeloverleg.

Binnen het team van geestelijk verzorgers heb jij op termijn een taak in het bewaken van de verbinding met wetenschappelijk onderzoek. Je neemt kennis en ervaring mee van de veranderingen in de psychiatrie en geeft input aan de voortdurende reflectie op goede zingevingszorg.
Als geestelijk verzorger werk je zelfstandig. Om die reden zijn het teamoverleg en de teamintervisie belangrijke momenten in teamsamenwerking.

Wat bieden wij jou?
 • Een uitdagende en dynamische baan in (hoog)specialistische GGZ-instelling. Standplaats: Utrecht-centrum en Den Dolder.
 • Veel afwisseling in je werk door verschillende taken en contact met uiteenlopende disciplines en teams
 • Een veelkleurig, betrokken en enthousiast team vakcollega’s in Expertisegroep Zingeving, en opname in een SKGV-intervisiegroep. Teamvergaderingen en -intervisies op dinsdagen.
 • Een contract voor 12 maanden met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; salariëring en overige arbeidsvoorwaarden conform FWG 65 van de GGZ CAO.

Wat breng je mee?
 • Je hebt een master geestelijke verzorging op WO-niveau voltooid, met relevante bachelor.
 • Je hebt werkervaring als geestelijk verzorger in de GGZ en je hebt presentaties en lessen aan andere beroepsgroepen gegeven.
 • Je hebt actuele kennis van de belangrijkste onderzoeksmethoden en beschikt over onderzoeksvaardigheden.
 • Je kunt je levensbeschouwelijke achtergrond op een open en verbindende manier inzetten.
 • Je hebt ervaring in het begeleiden en vormgeven van rituelen, individueel en in groepen, en hebt gevoel voor symboliek.
 • Je beschikt over uitstekende contactuele en communicatieve vaardigheden - zowel mondeling als schriftelijk. Je kunt omgaan met tegenstellingen.
 • Je kunt goed reflecteren op je eigen handelen en maakt zaken bespreekbaar.
 • Je kunt goed zelfstandig werken, maar werkt ook makkelijk samen met collega’s, waaronder zorgprofessionals in andere beroepen.
 • Je bent geregistreerd als geestelijk verzorger bij SKGV.

Nieuwsgierig geworden?
Voor meer informatie kun je contact leggen met Anton Stegeman, teammanager Expertisegroep Zingeving. Telefonisch bereikbaar: 06-2238 4358 of per mail a.stegeman@altrecht.nl.

Je schriftelijke sollicitatie, vergezeld van een CV, is welkom tot en met 19 april 2024. Het inwinnen van referenties kan onderdeel zijn van de procedure.
De sollicitatiegesprekken worden gehouden op dinsdag 7 mei. Bij indiensttreding vragen we een Verklaring Omtrent Gedrag van je.

Bijzonderheden
Interne en externe sollicitaties worden tegelijk in behandeling genomen.

Contact

Pien van Summeren
Vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze aan mij te stellen.