zoekt een

Stagiaire gezinswerker

Jouw stage

Wil jij tijdens je stage een belangrijke bijdrage leveren aan de buurtteams en basishulp in Utrecht? Geloof jij in de kracht van mensen en hun omgeving? En vind je maatwerk, vrijheid en ontwikkelingsmogelijkheden belangrijk? Solliciteer dan naar een stageplek als gezinswerker in opleiding.

Jij begeleidt, onder verantwoordelijkheid van een gezinswerker, gezinnen uit een wijk. Samen met het gezin maak je een gezinsplan en help je ze bij het bedenken van hun doelen en begeleiden bij het zoeken naar oplossingen. Je betrekt anderen die belangrijk zijn, zoals het netwerk van het gezin of de informele zorg in de wijk. En waar nodig werk je samen met aanvullende hulp. Daarvoor werk je veel samen met partners in de wijk en/of betrek je specialisten. Iedere casus draai je samen met een collega gezinswerker, wie dit is kan per casus verschillen.

Omdat je met zoveel verschillende onderwerpen en leeftijden te maken krijgt, is het belangrijk dat je niet in de stress raakt wanneer je iets niet weet, maar dat je goed kan zoeken en veel vragen durft te stellen.

Het buurtteam
Vanuit het buurtteam bied je basishulp aan inwoners van een specifieke wijk. Op elke casus werk je samen met een collega. Daarnaast staat regelmatig casuïstiek overleg met het gehele team op de agenda. Hierdoor is er veel ruimte voor feedback en reflectie. Zo blijf je jezelf continu – zowel persoonlijk als vakinhoudelijk – ontwikkelen.

Bijzondere buurtteams: Het buurtteam Voortgezet en Speciaal Onderwijs (VO & SO) en de buurtteams MBO
Behalve in de wijken van Utrecht zijn er ook buurtteams specifiek verbonden aan het onderwijs. Bij deze buurtteams krijg je veel te maken met jongeren tussen de 12-18 jaar (VO & SO) en met jongeren tussen de 17-23 jaar (MBO-teams). Ook krijg je hier te maken met de gang van zaken op scholen. Dit vraagt iets anders dan een stage in een wijk. Vooral op de MBO-teams krijg je te maken met jongeren van je eigen leeftijd en (veel) minder met casussen in gezinnen met (kleine) kinderen. Als dit je juist aanspreekt, vermeld dit dan in je motivatiebrief.

Begeleiding
Je krijgt een takenpakket op maat, dat past bij de doelstelling van je stage. Een ervaren gezinswerker begeleidt je in de praktijk om te groeien in de functie. Deze gezinswerker is jouw praktijkbegeleider en ondersteunt je bij het behalen van die doelstellingen en houdt rekening met jouw leerproces. De begeleiding bestaat in elk geval uit inwerk- en begeleidingsgesprekken, evaluatie en beoordeling.

Je bent zelf uiteindelijk verantwoordelijk voor inhoud en voortgang van opdrachten, die samenhangen met de doelstellingen van je stage.

Van jouw onderwijsinstelling wordt verwacht dat zij de eisen, die gesteld worden aan een stage duidelijk kenbaar maakt aan alle betrokken partijen. Daarnaast wordt van de onderwijsinstelling verwacht dat zij een begeleider aanwijst die als aanspreekpunt namens de onderwijsinstelling optreedt voor alle betrokkenen. De opleiding is er verantwoordelijk voor dat de stagiair(e) voldoende toegerust is om aan de stage te beginnen.

Jij bent…

 • student bij een HBO-opleiding Social Work (SPH, MWD) of Ecologische Pedagogiek in het 3e leerjaar;
 • beschikbaar van september tot en met juni voor minimaal 24 uur per week (de stage duurt minimaal 10 maanden, korter is niet mogelijk).

Jij hebt…

 • basiskennis van verschillende leefgebieden, leeftijden en doelgroepen.
 • veerkracht en je bent sociaal vaardig. Je kunt tegen een stootje, kunt omgaan met tegengestelde belangen en je bent flexibel en cultuursensitief. Je werkt oplossingsgericht en vanuit het sociale netwerk van het gezin.
 • analytisch vermogen. Je kunt en wilt op je eigen handelen reflecteren en hiervan leren.
 • Je bent gericht op effectief samenwerken met je collega’s en stelt het gezamenlijk resultaat voorop.
 • voor aanvang van de stage een VOG voor werkzaamheden in de zorg of welzijn. P&O vraagt de VOG aan. De kosten hiervan kun je t.z.t. bij ons declareren.

Wij bieden…

 • een vergoeding conform de CAO Jeugdzorg. Als je 32 uren per maand stage loopt, ontvang je een stagevergoeding van € 400,- bruto per maand. Als je minder dan 32 uur per week stage loopt, dan is dat bedrag lager. Zie voor overige voorwaarden de CAO Jeugdzorg.
 • een aantal stagebijeenkomsten voor iedereen die stage loopt bij Lokalis om thema’s te bespreken en ervaringen uit te wisselen.
 • een smartphone en een laptop waar je tijdens je stage gebruik van kunt maken.
 • een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, waar stagiaires ook onder vallen. Dit is opgenomen in het stagecontract. Jij zorgt er zelf voor dat je voldoende verzekerd bent (wettelijk aansprakelijkheidsverzekering).

Solliciteren

Wil je solliciteren op een stageplek die begint na de zomervakantie van 2024? Solliciteer dan uiterlijk maandag 29 april 2024  via het sollicitatieformulier op onze website. We ontvangen graag je cv en een brief met jouw persoonlijke motivatie om stage te lopen bij een buurtteam.

Meer weten?

Meer informatie over Lokalis vind je op deze site en op www.buurtteamsutrecht.nl.