Stichting PK, het bedrijfsbureau voor het sociaal domein

Stichting PK, sinds 1 januari 2018 verzelfstandigd, is een bedrijfsbureau in het sociaal domein. We werken voor vier Utrechtse welzijnsstichtingen: U Centraal, JoU jongerenwerk Utrecht, Stichting Specifieke Jeugdprojecten en Ravelijn. In de dagelijkse praktijk werk je nauw samen met commu-nicatiemedewerkers van Stichting JoU en U Centraal. 

Welzijn
Pieterskerkhof 16
3512 JR
 Utrecht