Stichting Hilverzorg

 

HilverZorg is continu op zoek naar vernieuwing en verbetering op het gebied van zorgconcepten en dienstverlening. Het model van de toekomst is dat van de Woondienstenzone. Een Woondienstenzone is een wijk met als kern een Woondienstencentrum. Daar kunnen mensen die nog zelfstandig in de wijk wonen, gebruik komen maken van zorg, dienstverlening en faciliteiten.

De HilverZorg woondienstencentra De Boomberg, De Egelantier, Lopes Dias en Flat Kerkelanden zijn voorbeelden van deze formule. Het betekent dat zowel de eigen bewoners, als wijkbewoners er van harte welkom zijn.

Samenwerking

Omdat mensen langer thuis blijven wonen verstevigt HilverZorg haar inzet in de wijk, met een goede thuiszorg maar ook door actief samen te werken in de wijk; luisterend naar waar behoefte aan is in die wijk. Waar nodig initiëren wij deze samenwerking; waar deze reeds bestaat pakken wij een actieve rol. Het uitgangspunt is dat mensen veilig in de eigen omgeving kunnen blijven wonen en zoveel mogelijk zichzelf kunnen blijven. Samenwerking is voor ons van belang, want alleen dan kunnen wij voldoen aan uw vraag. In onderstaand filmpje ziet u hoe wij naar deze samenwerking kijken.

 

Locaties

Lopes Dies

Lopes Diaslaan 101
  Hilversum

Stichting Hilverzorg - Bezoekadres

Franciscusweg 10 d
1216 SK  Hilversum
Verpleging, verzorging, thuiszorg
Franciscusweg 10 D
1216 SK
 Hilversum