Pluryn

Pluryn zet zich onvoorwaardelijk in voor kinderen, jongeren en gezinnen met meervoudig complexe problemen. Deze problemen zijn zo complex dat de zorg en inzet van ambulante hulp, sociale en familienetwerken, pleeggezinnen of andere zorg op maat niet of onvoldoende toereikend is. Samen met deze kinderen werken we aan hun toekomstperspectief. We doen dat vanuit de visie dat ieder mens uniek is en een eigen biografie heeft met daarin kansen, mogelijkheden en uitdagingen. ‘Samen naar een betekenisvol bestaan’ is de samenvatting van onze visie.

Als bovenregionale specifieke integrale zorg-aanbieder werkt Pluryn samen met kinderen, jongeren en hun gezinnen uit heel Nederland. Wij zijn werkzaam in de provincies Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht en in Eindhoven en Den Haag.

Werken bij Pluryn
Werken bij Pluryn betekent werken bij een professionele en resultaatgerichte organisatie met een divers en gespecialiseerd hulpaanbod. Pluryn heeft veel professionals met veel kennis en kunde in huis: geestelijke gezondheidszorg (GGZ), zorg voor licht verstandelijk beperkten (LVB), jeugdzorg, JeugdzorgPlus, justitiële jeugdzorg, onderwijs en arbeidstoeleiding. Vanuit Onderzoek & Ontwikkeling zet Pluryn verschillende middelen in om je in je professionele ontwikkeling te ondersteunen.

Kijk voor meer informatie op onze website

De poliklinieken van Pluryn
GGZ-zorg voor kinderen en jongeren met complexe problemen

Gaat het niet goed thuis of op school? Word je vaak boos of enorm verdrietig? De poliklinieken van Pluryn kunnen je problemen onderzoeken. Ze komen dan met een diagnose: deze uitslag vertelt wat er aan de hand is. Er zijn verschillende soorten behandeling om je problemen aan te pakken. Je krijgt de begeleiding en behandeling thuis of op de polikliniek. We werken altijd samen met je ouders. Want de hulp moet passen bij jou en je familie.

Werken bij

Wij zijn Pluryn
Wij zien een wereld vol mogelijkheden, voor iedereen. We werken samen om kansen te benutten en onze kwaliteit voortdurend te verbeteren. Met onze persoonsgerichte zorg halen we het beste uit onszelf en de cliënt. Ons doel? Het bieden van de juiste behandeling en ondersteuning aan iedereen met een complexe zorgvraag. Voor een zo goed mogelijk leven. Want daar heeft ieder mens recht op. Ook als dat (even) niet op eigen kracht lukt.

Wij weten dat we hierin het verschil kunnen maken. Want we zijn specialisten in jeugdzorg en gehandicaptenzorg. Bij ons werken mensen de er elke dag voor gaan, flexibel zijn, verantwoordelijkheid durven nemen en cliënten en zichzelf graag zien groeien. Hun expertise en betrokkenheid zijn voor Pluryn van onschatbare waarde. Bij ons krijgt je alle mogelijkheden om beter te worden in je vak, je te verdiepen of verbreden en eventueel een nieuwe stap te zetten in je loopbaan binnen Pluryn. Spreekt jou dit aan? Dan ben jij de professional die wij graag in huis willen hebben. We zijn benieuwd naar jouw drijfveer.

Geestelijke Gezondheidszorg
Gehandicaptenzorg
Jeugdzorg
Welzijn
Industrieweg 50
6541 TW
 Nijmegen