zoekt een

Onderzoeker/promovendus kinderpalliatieve zorg

Dit project richt zich op doorontwikkeling van IMPACT. IMPACT is een toolkit en training voor
zorgverleners om kinderen met een levensduurbedreigende aandoening en hun gezin te
ondersteunen bij proactieve zorgplanning.

Dit ga je doen
Samen kijken naar de toekomst als een kind ernstig ziek is, wordt door kinderen,
ouders en zorgverleners als nodig en waardevol ervaren, tegelijk kent dit proces
meerdere uitdagingen. In dit vierjarige promotietraject werk je aan de doorontwikkeling van IMPACT en aan een scholingsprogramma voor zorgverleners in de kindergeneeskunde en de kinderpalliatieve zorg. Samen met het team werk je aan een nieuwe versie van IMPACT, die toepasbaar is voor verschillende patiëntengroepen, fasen van ziekten en lijnen van zorg.
Als onderzoeker in opleiding word je verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van het Co-IMPACT C1 project. Het eerste deel van het project zal gericht zijn op het verder ontwikkelen van de IMPACT materialen op basis van kwalitatieve studies onder kinderen, ouders en zorgverleners. Je ontwikkelt een scholingsprogramma voor zorgverleners om IMPACT te gebruiken in de praktijk en zet daarna een programma op om deze zorgverleners te ondersteunen om in hun eigen organisatie IMPACT te verspreiden en anderen te trainen en coachen. In dit hele project werk je intensief samen met deze zorgverleners.
 • Je bent verantwoordelijk voor de planning en uitvoer van het Co-IMPACT C1
  project in samenwerking met het team
 • Je onderhoudt de contacten tussen de diverse partijen betrokken bij dit project en de andere consortia
 • Je zet diverse (veelal kwalitatieve) studies op, voert ze uit en verwerkt de
  resultaten tot wetenschappelijke artikelen en presenteert resultaten op
  wetenschappelijke congressen
 • Je werkt aan je eigen opleiding en scholing samen met het onderzoeksteam en verwerkt je artikelen tot een proefschrift met als einddoel een promotie

Dit Co-IMPACT C1 project is onderdeel van een groter geheel van in totaal vier
projecten, die zich allen richten op de verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van IMPACT. Met de vier consortia, te weten twee vanuit het UMC Utrecht, een vanuit het UMC Groningen en een vanuit het Radboud MC Nijmegen, starten we vanaf september 2023 met Co-IMPACT. Ieder consortium werkt een deelproject uit, waarbij we intensief samenwerken, zowel op inhoud als op organisatorisch vlak onder coordinatorschap vanuit het UMC Utrecht. De uitgebreide samenwerkingsverbanden binnen dit project bieden een unieke kans om jezelf als onderzoeker binnen de kinderpalliatieve zorg en daarbuiten te ontwikkelen.

Hier ga je werken
Als promovendus werk je binnen de onderzoeksgroep van het Expertisecentrum
Palliatieve Zorg Utrecht UMC Utrecht. Prof. dr. Saskia Teunissen is de
programmaleider. De onderzoekslijn ‘Kinderpalliatieve zorg’ maakt deel uit van het
programma en valt onder verantwoordelijkheid van dr. Marijke Kars. Het Expertise
Centrum Palliatieve Zorg Utrecht richt zich in samenwerking met lokale, regionale en landelijke partners op de ontwikkeling van palliatieve zorg in de directe patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek, voor zowel kinderen als volwassenen.
Aangaande de kinderpalliatieve zorg wordt nauw samengewerkt met de
Kindercomfortteams, gelokaliseerd in de kinderacademische ziekenhuizen en het
Prinses Maxima Kinderoncologisch centrum; de Netwerken Integrale Kindzorg;
patiënt-en ouderorganisaties, thuiszorgorganisaties en het Kenniscentrum
Kinderpalliatieve zorg. Daarnaast is er een intensieve samenwerking met het
Wilhelmina Kinderziekenhuis en het speerpunt Child Health. Je directe begeleiders zijn dr. Jurrianne Fahner (kinderarts-fellow kinder intensive care WKZ en post-doc
onderzoeker) en dr. Marijke Kars (associate professor).
Je standplaats wordt het Julius Centrum van het UMC Utrecht van waaruit
multidisciplinaire begeleiding en researchbesprekingen vorm krijgen. Promovendi,
studenten en senior onderzoekers werken samen met zorgprofessionals aan
verschillende palliatieve zorg onderzoeks- en ontwikkel projecten.

Dit neem je mee
Je hebt interesse in het uitvoeren van ontwikkel- en implementatie onderzoek en
affiniteit met de kinderpalliatieve zorg. Je denkt en werkt op academisch niveau. Je
hebt bij voorkeur een klinisch georiënteerde academische opleiding voltooid
(bijvoorbeeld geneeskunde of verplegingswetenschap), of een master behaald rond
organisatie, communicatie of innovatie in de zorg. Verder heb je enige (klinische)
praktijkervaring, bij voorkeur in de (kinder)geneeskunde of in de kinderpalliatieve zorg.
Affiniteit met onderwijs strekt tot aanbeveling.
 • Je hebt enige ervaring in het doen van wetenschappelijk onderzoek
 • Je beschikt over goede (wetenschappelijke) schrijfvaardigheid in zowel
  Nederlands als Engels
 • Je hebt goede communicatieve en aantoonbare organisatorische vaardigheden
 • Je bent zelfstandig en kunt tegelijk goed samenwerken in multidisciplinaire
  verbanden
 • Je bent flexibel, resultaatgericht en standvastig

Sollicitatie data en tijden:
1e rondes: Maandag 19 juni van 14:00-16:00 en Donderdag 22 juni van 11:00-13:00
2e ronde: Vrijdag 30 juni van 14:00-16:00

Contact

Marijke Kars
Vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze aan mij te stellen.