zoekt een

Adviseur Veiligheid

Ben jij een kei in het ontwikkelen en bewaken van beleid op het gebied van veiligheid? Heb jij inmiddels bewezen een stevige adviespartner richting management te zijn, teneinde de veiligheid te bewaken en te optimaliseren? En ben je daarnaast bekwaam in het coördineren van ondersteunende activiteiten richting diverse netwerkpartners? En heb je ervaring en/of affiniteit met mensen met psychiatrische problematiek?

Dan ben jij de collega die wij graag ontmoeten om samen te verkennen of we elkaar kunnen versterken!

Over de organisatie en de afdeling Kwaliteit & Veiligheid

Altrecht ondersteunt mensen met ernstige of complexe psychiatrische problematiek met gespecialiseerde behandeling bij hun herstel. Altrecht heeft verschillende stafeenheden die vanuit hun eigen expertise ondersteuning bieden en hiermee een bijdrage leveren aan het zorg- en behandelproces. De medewerkers van de ondersteunende eenheden faciliteren, adviseren en informeren. Ze ontwikkelen en borgen beleid met als doel steeds te blijven verbeteren. Deze eenheden richten zich op verschillende onderwerpen: Financiën, Zorgcontractering & Inkoop, Strategie, Bestuur & Beleid, Marketing & Communicatie, HRM, Informatisering & Zorgadministratie, Vastgoed & Facilitair.

Onder de eenheid Strategie, Bestuur & Beleid valt het team Kwaliteit en Veiligheid. Het team Kwaliteit en Veiligheid bestaat uit vijf (staf)medewerkers die grotendeels een eigen aandachtsgebied hebben en op diverse thema’s onderling samenwerken. Het team is verantwoordelijk voor organisatiebrede kwaliteit en veiligheid; veiligheidsbeleid, certificering, contact met de Inspectie, retrospectieve incident onderzoeken en ondersteuning van verschillende kwaliteitscommissies. Er wordt nauw samengewerkt met de zorgregio’s, Bureau Geneesheer-directeur en diverse andere collega’s uit de centrale en decentrale staf.

Wat ga je doen?
De Adviseur Veiligheid heeft een drietal hoofdthema’s. Onder deze thema’s zie je welke werkzaamheden daar o.a. bij horen.

Beleidsontwikkeling en advies
 • Ontwikkelen van beleid op het gebied van veiligheid in afstemming met de raad van bestuur, directeuren, BHV-coördinator, arbo-coördinator en de collega stafmedewerkers Kwaliteit en Patiëntveiligheid
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het managementteam en raad van bestuur op het gebied van integraal veiligheidsbeleid (o.a. brandveiligheidsbeleid, BHV-beleid, toegangsbeleid, camerabeleid), zorgcontinuïteit en calamiteitenorganisatie
 • Signaleren van toekomstige veiligheidsissues
 • Vertalen van veiligheidsbeleid naar procedures, protocollen en instructies, waarbij wordt toegezien op de borging en naleving van relevante wet- en regelgeving
 • Onderhouden van het veiligheidsdashboard voor het management
 • Fungeren als vraagbaak op het gebied van veiligheid, protocollen en procedures.

Analyse en onderzoek
 • Signaleren van in- en externe ontwikkelingen, knelpunten en wijzigingen in wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, waarbij de mogelijke implicaties voor de organisatie worden verkend
 • Onderzoeken en evalueren van werkprocessen en protocollen m.b.t. veiligheid zowel in het zorgproces als in ondersteunende processen
 • Organiseren en ondersteunen van veiligheidsonderzoeken en visitaties door derden
 • Bijdragen aan en uitvoeren van audits, risico-inventarisaties, retro- en prospectieve risico analyses en evaluaties.

Coördinatie, uitvoering en toezicht
 • Coördineren onderhoud veiligheidsmanagementsysteem, calamiteiten planvorming en calamiteitenorganisatie, in afstemming met het managementteam en de raad van bestuur
 • Verantwoordelijk voor de operationalisering van de calamiteitenorganisatie en het opleiden, trainen en oefenen ervan
 • In afstemming met o.a. BHV-coördinator en arbo-coördinator bewaken of aan relevante regelgeving wordt voldaan en afwijkingen zijn gesignaleerd
 • Interne voorlichting geven over veiligheidsgerelateerde onderwerpen
 • Informatie verstrekken aan belanghebbenden over (wijziging van) veiligheidsbeleid, protocollen, werkinstructies, taken en verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid
 • Onderhouden extern netwerk met diverse partijen waaronder overheidsinstanties en hulpdiensten zoals GHOR en ROAZ
 • In afstemming met BHV-coördinator en opleidingsadviseur zorgdragen voor het OTO-jaarplan van de BHV-organisatie en bewaken en evalueren van de kwaliteit van de OTO-activiteiten
 • Samenwerking borgen en multidisciplinaire verbanden leggen in de organisatie op het grensvlak tussen Vastgoed & Facilitair, HRM en tussen Veiligheid en Kwaliteit.

Wat bieden wij jou?
 • Een contract voor een jaar, van tenminste 32 uur per week, met uitzicht op een vast dienstverband
 • Een salaris in functiegroep 60 van de GGZ Cao (max. € 4981,- per maand)
 • Een eindejaarsuitkering van 8,33%, vakantiegeld (8%) en een goede pensioenregeling
 • Het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden ‘Alflex’, waarmee je de mogelijkheid hebt om jouw salaris fiscaal vriendelijk in te zetten voor bijvoorbeeld een fiets, een sportschoolabonnement of aanvullende reiskosten vergoeding
 • Goede opleidings- en thuiswerkfaciliteiten.

Wat breng je mee?
 • Kennis op academisch of HBO-niveau op het gebied van veiligheid (bijvoorbeeld Integrale Veiligheidskunde)
 • Inzicht in processen en procedures op het gebied van integrale veiligheid en crisisbeheersing
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving
 • Ervaring met het opbouwen en onderhouden van een netwerk
 • Affiniteit met retrospectief incidentenonderzoek en bereid hieraan een bijdrage te leveren
 • Enige kennis van andere - binnen een GGZ instelling relevante - (Kwaliteit & Veiligheid) vakgebieden
 • Affiniteit met mensen met psychiatrische problematiek.

Nieuwsgierig geworden?
Heb je specifieke vragen? Of wil je zeker weten of deze baan iets voor jou is? Neem dan graag contact op met Matthijs Girisch, directeur Concerndienst Strategie, Bestuur en Beleid, per mail: m.girisch@altrecht.nl of per telefoon: 06-1210 5110.

Contact

Pien van Summeren
Vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze aan mij te stellen.