zoekt een

Persoonlijk begeleider / Herstelcoach | Gebiedsteam Overvecht

Voor het ggz gebiedsteam in Overvecht Zuid is Lister op zoek naar een Herstelcoach:


Persoonlijk begeleider/ Herstelcoach | Gebiedsteam Overvecht 

Per direct, 32-36 uur per week


Dit team is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties. Op locatie wordt intensief samengewerkt met Altrecht maar ook Wij 3.0, Abrona, Jellinek, de plaatselijke gezondheidscentra, het buurtteam, de Forensische Zorgspecialisten en twee beschermd wonen locaties van Lister zijn betrokken bij de zorg in de wijk. Zo wordt zorg zoveel mogelijk op maat geboden, vraaggestuurd en in de nabije omgeving van de klant.Dit is jouw uitdaging

Samen met je team biedt je ambulante begeleiding aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening, mensen met verslavingsproblematiek en autisme. Je hebt je eigen caseload en dus verantwoordelijkheden. Daarnaast heb je vrije ruimte om samen met collega’s de zorg voor je cliënten vorm te geven. In het team werken collega’s met verschillende expertises en maken jullie gebruik van elkaars kennis. Je werkt samen wanneer nodig en stemt op eigen inzicht zaken met elkaar af. Jullie sparren over complexe casuïstiek, een proces waarbij ieder zijn eigen, waardevolle rol heeft. Je levert ook je bijdrage in teamoverstijgende samenwerking waarmee de bereikbaarheid en aanwezigheid van begeleiding ook buiten kantoortijden wordt georganiseerd.

Als Persoonlijk begeleider/ Herstelcoach sta je naast de ander en ondersteun je mensen in het proces naar zelfredzaamheid, je werkt samen aan zijn of haar persoonlijke ontwikkelingsdoelen, waarbij zelfstandigheid en eigen regie het uitgangspunt is. Je coördineert de zorg rondom de ander en werkt daarin zoveel mogelijk samen met zijn of haar sociale- en zorgnetwerk. Je werkt nauw samen met verschillende partijen, waaronder andere zorgaanbieders, POH en huisarts, woningcorporaties, buurtteams en andere betrokkenen.

Dit ben jij

We zien graag iets eigens in je begeleiding. Vanuit je eigen ervaring of affiniteit met onze doelgroep in de multiculturele wijk Overvecht , ben je in staat om begeleiding mede vorm te geven. Dit betekent dat je kunt aansluiten bij de leefwereld van je cliënten. Je bent authentiek en oprecht in je contact met de ander. Je gelooft in herstel, bent geduldig en denkt in oplossingen. Daarnaast breng je lef, nuchterheid en humor mee!


Om goed aan te kunnen sluiten bij de veranderingen in de praktijk, wil je altijd blijven groeien. Je vindt het dan ook vanzelfsprekend om te reflecteren. Zelf, met de cliënt, met het team en met samenwerkingspartners. Op basis hiervan stel je je werkwijze bij wanneer nodig. Je bent analytisch en blijft altijd kritisch op het professioneel handelen vanuit de waarden en visie van Lister.


Je kunt goed zelfstandig werken en besluiten nemen, maar vindt het ook leuk om samen te werken, zowel binnen als buiten je eigen team en organisatie. Je denkt op teamniveau mee over de kwaliteit van de zorg. Je geeft constructieve feedback en ontvangt deze ook graag. Je bent goed in staat jouw kennis over te brengen op collega´s. Daarnaast lever je een bijdrage aan beleidsontwikkeling.


Dit breng je mee

Je beschikt over een relevant diploma op hbo-niveau (o.a. Social Work, SPH, MWD) evt. aangevuld met functiegerichte opleidingen. Dit kan bijvoorbeeld een post-hbo opleiding zijn op het gebied van bemoeizorg, forensische zorg, verslaving of ASS. Je bent je aantoonbaar door blijven ontwikkelen. Ervaringsdeskundigheid is een pré.


Dit bieden wij

De salariëring vindt plaats volgens FWG groep 45/50, je wordt ingeschaald afhankelijk van opleiding en ervaring. Arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao ggz, waaronder een eindejaarsuitkering van 8,33% en opname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn vallen. Wij bieden uitgebreide scholingsmogelijkheden en een ruime woon/werk-reiskostenvergoeding. In eerste instantie bieden we een jaarcontract, met uitzicht op verlenging. Tot slot bieden we een uitgebreid inwerkprogramma van 7 dagen, waarin je kennis maakt met de organisatie voordat je op jouw locatie start.

Ben je enthousiast geworden? Leuk, reageer op deze vacature!

Meer weten? Whatsapp met Farida Nounat, Recruiter op 06 82 94 90 01.