zoekt een

Vrienden van Abrona zoekt nieuw bestuurslid

Als bestuurslid van Vrienden van Abrona lever jij een belangrijke bijdrage om het leven van clienten van Abrona  leuker te maken. Samen met de voorzitter, penningmeester en secretaris vorm jij het bestuur van Vrienden van Abrona. Jullie werken  nauw samen met de fondsenwerver om wensen van clienten te vervullen. Als algemeen bestuurslid adviseer en ondersteun je bij het aanschrijven van fondsen, werven van donateurs en het beoordelen van nieuwe aanvragen.

Functie-eisen
  • Je bent ongeveer 6 uur per maand beschikbaar om je in te zetten voor Vrienden van Abrona.
  • Je bent (bestuurlijk) verantwoordelijk voor planvorming inzake particuliere fondsenwerving, institutionele fondsenwerving en b-t-b-relatiebeheer (sponsoring en fondsenwerving).
  • Je hebt affiniteit met de leefwereld van verstandelijk gehandicapten.
  • Je hebt kennis van en affiniteit met de wijze waarop fondsenwerving voor een goededoelenstichting met ANBI-status wordt uitgevoerd.
  • Je hebt een ondernemende geest, weet idealisme te combineren met zakelijk realisme en ziet eerder kansen dan hindernissen.
  • Je doet binnen en buiten je portefeuille voorstellen voor verbetering en neemt proactief je taken ter hand.
  • Je geeft het ambassadeurschap van Vrienden van Abrona vorm door actief te participeren in ontmoetingen en informele netwerken.
  • Je bent goed bekend met de maatschappelijke netwerken en de sociale omgeving van (een deel van) de regio waarin Abrona actief is.
  • Je bent bereid vanaf het voorjaar 2023 gemiddeld circa één uur per week te besteden aan je bestuurstaken.
  • Je kunt een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen overleggen. De te maken kosten worden vergoed.

Arbeidsvoorwaarden
Je gaat onderdeel uitmaken van een bestuur dat zich op een informele ondernemingsgezinde, professionele en zeer betrokken wijze inzet om voorzieningen en activiteiten voor cliënten van Abrona te realiseren die niet uit reguliere zorggelden gefinancierd mogen worden. Je doet bestuurlijke ervaring op, ervaart hoe je het leven van mensen met een beperking meer kleur en betekenis geeft en bouwt tegelijk jouw netwerk verder uit.

Voor meer informatie neem je contact op met onze voorzitter: Birgitte van de Broek. Zij geeft jou graag meer informatie, app of bel 06 54 66 03 69. Wil je meer weten over Vrienden van Abrona? Kijk op www.vriendenvanabrona.nl. Op www.abrona.nl lees je alles over de zorgorganisatie Abrona. Wil je je kandideren voor de functie? Stuur een e-mail met je cv aan vrienden@abrona.nl.

Over Vrienden van Abrona

In 1997 is Stichting Vrienden van Abrona opgericht. We zijn onafhankelijk van de zorginstelling Abrona en werken tegelijk exclusief voor de cliënten van Abrona. 

Contact

Anneke Ritzen
Vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze aan mij te stellen.