zoekt een

Kinder- en Jeugdpsychiater BSA Jeugdhulp

Voor wie jij er bent? Jij bent er voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 18 jaar en hun naasten. Met jouw specialisme ben je als regiebehandelaar betrokken bij de behandeling van onze patiënten en draag je zorg voor het integrale behandelproces op de polikliniek en in het gebiedsteam. Daarnaast vervul jij een voortrekkersrol in de groei, ontwikkeling en innovatie van onze behandelmogelijkheden. Jouw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden als psychiater zijn:
 • het doen van diagnostiek en behandeling.
 • participeren in het multidisciplinaire behandelingsoverleg en in de beoordeling van nieuwe intakes en het overleg daarover.
 • kritisch kijken naar de behandelmethodes, resultaten van de behandelingen en door eventuele aanpassingen vernieuwingen in gang zetten.
 • een coach te zijn voor jouw team, de samenwerking te zoeken en de expertise van het team te benutten.
 • externe verbindingen leggen met partners.
 • inzetbaar zijn voor de algemene diensten van GGz Centraal.

Samen met andere professionals vorm je een multidisciplinaire team voor de leeftijd 6 tot 18 jaar. Met jou als psychiater zijn we nóg sterker in wat we doen. Namelijk, multidisciplinaire behandeling bieden aan kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar, waarbij we het gezin en de problematiek vanuit meerdere perspectieven bekijken. Jouw werkzaamheden vinden plaats in een of twee gebiedsteam(s), waarbij op dit moment vacatureruimte is in de gebiedsteams Bunschoten, Baarn Eemnes (BBE) en Amersfoort Noord. De gebiedsteams zijn volop in ontwikkeling en daar zetten we graag samen met jou de schouders onder.

De multidisciplinaire samenwerking met collega’s en ketenpartners en het actief bijdragen aan de visie op moderne specialistische kinder- en jeugd ggz maken het werken bij GGz Centraal Fornhese extra interessant. Psychiaters die een voortrekkersrol kunnen én willen vervullen in de doorontwikkeling van het behandelbeleid en in veranderprocessen komen dan ook goed tot hun recht binnen dit organisatieonderdeel. Omdat we werken binnen diverse contexten en leeftijdscategorieën, kunnen én willen we toespitsen op je persoonlijke affiniteit en ontwikkelwensen. Aansturing kan indien gewenst ook onderdeel zijn van je baan. En voor methodiekontwikkeling en onderzoek is er altijd ruimte.

Wij zorgen voor jou
Mogelijkheden binnen GGz Centraal zijn er genoeg. Omdat we een grote organisatie zijn met verschillende werklocaties kunnen we inspelen op jouw ontwikkelwensen, functie-inhoud, type zorgprogramma en woon-werkafstand. Ook kun je als kinder- en jeugdpsychiater bij GGz Centraal rekenen op:
 • een salaris conform de CAO GGZ en de AMS regeling van GGz Centraal met bijbehorende eindejaarsuitkering en pensioenregeling.  
 • een contract voor 16 - 36 uur per week voor onbepaalde tijd. We werken vanuit vertrouwen, dus je krijgt bij ons meteen een vast contract.
 • 166 verlofuren en 35 levensfase-uren op basis van 36 uur.
 • een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Daarmee heb je de mogelijkheid om jouw salaris fiscaalvriendelijk in te zetten voor bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets of extra verlof.

Een referentiecheck is onderdeel van ons aannamebeleid. Bij indiensttreding vragen we je om een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Wij vragen deze voor je aan en vergoeden de kosten.

Jouw kwaliteiten
Je bent vanzelfsprekend een BIG-geregistreerde kinder- en jeugdpsychiater en de gespecialiseerde ggz is voor jou bekend terrein. Ook ben/heb je:
 • van nature iemand die het voortouw neemt en tegelijkertijd weet te motiveren en verbinden. Multidisciplinair werken past bij jouw visie op de huidige psychiatrie.
 • een aanpak die gekenmerkt wordt door de inzet van eigenheid, expertise en inventiviteit.
 • iemand die een actieve bijdrage wil leveren aan het verder doorontwikkelen van de organisatie tot een moderne, specialistische topvoorziening in de geestelijke gezondheidszorg.

Samen met je collega psychiaters verdelen jullie de diensten buiten kantoortijden.

Met elkaar
BSA Jeugdhulp is een netwerkorganisatie van zeven jeugdhulpaanbieders in de regio Amersfoort:
GGz Centraal, ’s Heeren Loo, Leger des Heils, Pluryn, De Rading, Timon en Youké. Samen bieden we alle specialistische jeugdhulp van ambulante hulpverlening tot en met gesloten jeugdzorg. Wij staan voor: snel, eenvoudig en zo nabij mogelijk de juiste hulp bieden aan jeugdigen en gezinnen in de regio Amersfoort met complexe problemen. Wij zijn ervan overtuigd dat passende zorg voor jeugdigen en hun gezinnen alleen tot stand komt door innovatieve en organisatie-overstijgende samenwerking. Daarmee bedoelen we zowel samenwerking met alle BSA-partijen als samenwerking met de lokale partijen (verwijzers). We dragen bij aan de vernieuwing van het zorglandschap in de regio.

Er zijn zes BSA-gebiedsteams in de regio Amersfoort (gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg). In deze gebiedsteams werken alle ambulante hulpverleners van de BSA-partijen samen. Zij werken in nauwe verbinding met verwijzers zoals lokale (wijk)teams, SAVE-teams, huisartsen en GGD artsen. Door de specialistische jeugdhulp lokaal te organiseren, zijn we letterlijk ‘in de buurt’ van zowel de jeugdigen en gezinnen als de verwijzers. We werken aanvullend op wat de jeugdige, het gezin, het netwerk en het lokale team kunnen. Doordat we multidisciplinair in één team werken, kan direct de juiste combinatie van hulpverleners aan de slag.

Als psychiater ben je werkzaam binnen de gebiedsteams van BSA Jeugdhulp, maar kom je in dienst bij GGZ Centraal.

Versterk ons
Wij komen graag met jou in contact. Face to face met een kop koffie erbij, telefonisch, via beeldbellen of gewoon even snel via LinkedIn.

Wil je meer informatie over de vacature? Bel of app dan naar Matthijs Bogaerts (directeur behandelzaken) via +316 20345837 of mail naar m.bogaerts@ggzcentraal.nl of Dineke Verkaik (teamleider zorg) via +316 82538576 of Andrea van Maanen (hoofd bedrijfsvoering) via +316 57855467.

Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Recruitment via recruitment@ggzcentraal.nl of via +31 881 340 415.

Contact

Mirjam Jansen
Vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze aan mij te stellen.