zoekt een

Psychiater PCD en POP poli Diakonessenhuis

Het team van Altrecht dat in het Diakonessenhuis functioneert draagt zorg voor diagnostiek en behandeling van patiënten met een psychiatrische stoornis of een vermoeden daarvan, die zijn opgenomen op één van de verpleegafdelingen of de Intensive Care van het Diakonessenhuis. Consultatieve psychiatrie functioneert als schakel tussen het ziekenhuis en de BGGZ en SGGZ buiten het ziekenhuis. De psychiater en de verpleegkundig specialisten GGZ worden in consult gevraagd door verschillende medisch specialisten. Jaarlijks vinden er ongeveer 1500 consulten tijdens kantooruren plaats. 

Daarnaast wordt invulling gegeven aan de POP poli (Psychiatrie Obstetrie Pediatrie). Poliklinisch zijn er ongeveer 180 verwijzingen vanuit de verloskunde en de gynaecologie. Als groot stadsziekenhuis profileert het Diakonessenhuis zich op het stroomlijnen en optimaliseren van de multidisciplinaire zorg rondom (toekomstig) zwangere vrouwen met een psychiatrische aandoening, verslavingsproblematiek, sociale problematiek (licht) verstandelijke beperking en/of tienerzwangerschap en hun (nog ongeboren) kind.
Een ander belangrijk speerpunt is de geriatrie met daaraan gekoppeld een multidisciplinaire geheugenpolikliniek.
De PCD/POP poli maakt deel uit van de RVE Acute Psychiatrie van Altrecht. Deze RVE is gevestigd in Utrecht en Zeist en biedt acute psychiatrisch ambulante en klinische hulpverlening t.b.v. patiënten die zich in Midden Westelijk Utrecht verbinden. Ambulant zijn er diverse IHT teams (Intensive Home Treatment, psychiatrische intensieve thuiszorg voor kinderen, volwassenen en ouderen, deeltijdbehandeling en crisisdienst binnen en buiten kantooruren), High en Intensive Care afdelingen voor Volwassenen, Acute opnameafdelingen voor Ouderen, een High Care structuur afdeling en een open opnameafdeling. 
Om de continuïteit te borgen van supervisie in de PCD werk je samen met de psychiaters van de crisisdienst (waarneemgroep).

Wat ga je doen: 
Als lid van de psychiatrisch consultatieve dienst word je door de medisch specialisten van het ziekenhuis, die verantwoordelijk zijn voor de opgenomen patiënten, “in consult” gevraagd voor diagnostiek, advies en behandeling. Daarnaast verzorg je onderwijs en training aan verpleegkundigen en artsen (al dan niet in opleiding tot) en specialisten. Verder participeer je met name in de diagnostiek in de POP poli.  
De consultatieve psychiatrie heeft een triagerende rol als het gaat om verwijzingen (huisarts + POH, BGGZ of specialistische GGZ in de regio) en biedt waar nodig op maat gesneden diagnostiek en behandeling. Bij deze brugfunctie hoort ook het bieden van psychiatrische zorg en ondersteuning aan de groep patiënten die vanuit de SGGZ (zoals Altrecht, Jellinek en Fivoor) om somatische redenen in het ziekenhuis is opgenomen. De zogenaamde liaisonfunctie van de consultatieve psychiatrie richt zich op het bevorderen van een optimaal behandel- en bejegening klimaat in psychosociaal opzicht.
Je werkt intensief samen met de collega’s van de crisisdienst van Altrecht die de beoordelingen doen van patiënten op de SEH en van patiënten die korter dan 48 uur op de IC verblijven. Ook neemt de crisisdienst waar in avond, nacht en weekend. De psychiater is, als buitengewoon lid van de medische staf, goed ingebed in de medische staf van het Diakonessenhuis. De psychiater superviseert AIOS tijdens de stage ziekenhuispsychiatrie. Buiten kantooruren neemt de psychiater volgens rooster deel aan de 7 x 24-uurs bereikbaarheidsdienst van Altrecht.  

Ook ben je lid van de psychiater groep die gevraagd worden voor ZM beoordelingen van patiënten die in behandeling zijn bij Altrecht.
De functie kan ook door twee psychiaters worden ingevuld eventueel in combinatie met werkzaamheden elders binnen Altrecht.

Wat bieden wij jou?
 • Een uitdagende en dynamische baan in de (hoog)specialistische GGZ en samenwerking met een betrokken en enthousiast multidisciplinair team
 • Een persoonlijk opleidingsbudget conform CAO GGZ t.b.v. herregistratie in het BIG-register van €4.438,- per jaar. De kans om jezelf te blijven ontwikkelen door het volgen van diverse cursussen en trainingen. Aangezien dit per persoon en per werkplek maatwerk vraagt, gaan we hierover graag met je in gesprek
 • Een marktconform salaris in de AMS-schaal van de CAO GGZ
 • Een eindejaarsuitkering van 8,33% (volledige dertiende maand)
 • Het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden ‘Alflex’, waarmee je de mogelijkheid hebt om jouw salaris fiscaal vriendelijk in te zetten voor bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets of een sportschoolabonnement.

Wat breng je mee?
 • Je beschikt over een registratie als psychiater en bijbehorende BIG registratie en AGB-code
 • Je bent in bezit van een rijbewijs
 • Je kunt goed zelfstandig werken, maar tegelijk werk je graag samen met collega’s in een multidisciplinair team en met externe netwerkpartners
 • Je hecht waarde om in gelijkwaardigheid en complementariteit te werken met andere (regie-)behandelaren, als de VS en AIOS
 • Je bent in staat om mensen te motiveren en je geeft met een gezonde dosis overtuigingskracht richting aan het zorgbeleid. De combinatie van sociale en communicatieve vaardigheden maken je tot een goede gesprekspartner
 • Je neemt graag initiatief en leiding en denkt actief mee over beleidsmatige onderwerpen en mogelijkheden tot verbeteringen
 • Je kunt goed reflecteren op je eigen handelen en maakt zaken bespreekbaar. Feedback geven en ontvangen is voor jou vanzelfsprekend en dit doe je op een prettige manier
 • Je hebt kennis van en ervaring met therapeutische behandelingen en diagnostisch onderzoek
 • Je bent bereid een aantal keer per maand mee te werken in de 24-uurs bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten van Altrecht. Uiteraard gelden hiervoor passende toeslagen en compensatieregelingen

Het inwinnen van referenties is onderdeel van de procedure.

​​​​​​Nieuwsgierig geworden?
Voor informatie over de functie kun je terecht bij Judith Vuyk, Psychiater en directeur zorg RVE Acute Psychiatrie via telefoon 06-30571122 of mail  j.vuyk@altrecht.nl; of Sacha Nijen Twilhaar, teammanager, via s.nijen-twilhaar@altrecht.nl.

Een vertegenwoordiging van de medische staf van het Diakonessenhuis zal participeren in de sollicitatieprocedure.

Interne en externe sollicitaties worden tegelijk in behandeling genomen. Omdat we interne mobiliteit belangrijk vinden, hebben interne kandidaten bij gelijke geschiktheid voorrang.

Contact

Pien van Summeren
Vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze aan mij te stellen.