zoekt een

Senior onderzoeker/clinicus Psychosomatiek Eikenboom

Bevlogen senior onderzoeker/clinicus Altrecht Psychosomatiek Eikenboom

Welke enthousiaste onderzoeker en clinicus wil graag bijdragen aan patiëntenzorg èn patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek bij Eikenboom?

Eikenboom
Altrecht Psychosomatiek Eikenboom is een landelijk TOPGGz-centrum, gespecialiseerd in multidisciplinaire diagnostiek en behandeling van mensen met ernstige en complexe somatische symptoom stoornissen en/of functioneel neurologische stoornissen (conversie). Ook zijn wij actief op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, opleiding, innovatie en landelijke netwerkvorming. De cultuur binnen Eikenboom kenmerkt zich door bevlogenheid, deskundigheid, gezamenlijkheid en een permanent streven naar verdere verbetering van diagnostiek en behandeling voor deze complexe doelgroep.

Wetenschappelijk onderzoek
Psychologische profielen als voorspeller van behandelsucces, individuele uitkomstmaten en dagboekonderzoek (single subject effectonderzoek met Ecological Momentary Assessment) zijn enkele van onze actuele onderzoekslijnen. In wetenschappelijk onderzoek werken we samen met de Rijks Universiteit Utrecht en met netwerkpartners.
Altrecht Psychosomatiek Eikenboom heeft een traditie in innovatie en wetenschappelijk onderzoek en die zetten we graag voort! Ons wetenschappelijk onderzoek is patiëntgebonden en ingebed binnen de hoog specialistische multidisciplinaire diagnostiek en behandeling. Samen met activiteiten op het gebied van kennisverspreiding, opleiding en onderwijs dragen we zo vanuit Eikenboom bij aan de ontwikkeling van en innovatie in het vakgebied. Onderzoek en scholing zijn ondergebracht in de Eikenboom Academie.
Patiëntenzorg
Eikenboom heeft een landelijke functie met diagnostiek, poliklinische, deeltijd en klinische behandelmogelijkheden en daarnaast consultatie. We helpen bij het veerkrachtig leren omgaan met de zeer ingewikkelde klachten, waarbij lichamelijke, psychische en sociale problemen op elkaar inwerken. We behandelen deze dan ook in samenhang met elkaar, waarbij we gebruik maken van meerdere psychotherapeutische methodes. Centraal staan ACT (Acceptance and Commitment Therapy), lichaamsgericht mentaliseren en systemisch werken, deels met systeemtherapie (EFT). Daarnaast wordt in variërende mate gewerkt met andere therapievormen, waaronder hypnotherapie, EMDR en VERS.

Wat ga je doen?
Binnen Eikenboom Academie ben je actief in opzet, coördinatie en begeleiding van wetenschappelijk onderzoek, deels in samenwerking met netwerkpartners. Je overziet het onderzoeksveld op het gebied van Psychosomatiek, bewaakt samenhang binnen en tussen onderzoekslijnen en neemt initiatieven in (gezamenlijk) onderzoek, publicaties en presentaties van onderzoeksuitkomsten op congressen en symposia. Voorts begeleid je collega’s en opleidelingen in hun onderzoeksactiviteiten en vervul je een brugfunctie tussen clinici en onderzoekers. Je werkt in dit alles actief samen met de hoogleraar van de Universiteit Utrecht, verbonden aan Eikenboom, met een andere senior onderzoeker en met samenwerkingspartners buiten Eikenboom. Ook ben je lid van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek van Altrecht en van de Academische Ronde Tafel van NOLK, het landelijk Netwerk Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten.
Je onderzoeksactiviteiten combineer je met patiëntenzorg. Je werkt als regiebehandelaar en coördinerend behandelaar binnen een multidisciplinair team en werkt samen met patiënten, hun naasten, collega’s binnen Eikenboom en netwerkpartners. Afhankelijk van je affiniteit en de omvang van je aanstelling kan dit binnen een van de klinieken of in een ambulant behandelonderdeel. Als klinisch psycholoog of psychiater heb je een coachende en motiverende rol richting je collega’s en begeleid je psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog, klinisch psycholoog of psychotherapeut dan wel artsen in opleiding tot psychiater. Je durft leiding te nemen en streeft ernaar de zorg steeds weer naar een hoger niveau te brengen. Jouw mening over beleidsmatige onderwerpen en verbeteringen in behandelprocessen wordt dan ook erg gewaardeerd.

Wat bieden wij jou?
 • Een uitdagende en dynamische baan in de hoogspecialistische GGZ
 • Een voortrekkersrol in wetenschappelijk onderzoek op het gebied van Psychosomatiek, in samenwerking met de Universiteit Utrecht en met andere hoogspecialistische centra op dit gebied
 • Een aanstelling voor onbepaalde tijd voor 12 uur/week voor wetenschappelijk onderzoek, in combinatie met een aanstelling voor patiëntenzorg voor 12-24 uur per week
 • Een marktconform salaris in de GGZ CAO
 • Een eindejaarsuitkering van 8,33% (volledige dertiende maand).

Wat breng je mee?
 •  Je beschikt over een afgeronde opleiding tot gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater
 • Je hebt ervaring met opzet en voortgang van wetenschappelijk onderzoek en bent gepromoveerd
 • Je bent enthousiast, analytisch, proactief en resultaatgericht in samenwerking met je collega’s
 • Je bent thuis in statistische analyses en hebt een achtergrond met diverse publicaties en presentaties
 • Je hebt affiniteit met onze doelgroep
 • Je kunt goed reflecteren op je eigen handelen en maakt zaken bespreekbaar. Je kunt feedback goed geven en ontvangen

Het inwinnen van referenties is onderdeel van de procedure.

Nieuwsgierig geworden?
Vraag je je af of deze baan iets voor jou is? Neem dan gerust contact op; je bent van harte welkom om kennis te maken, zodat we je kunnen vertellen hoe we werken. Je kunt ons bellen op tel. 030 696 5600. Voor inhoudelijke vragen kun je dan terecht bij Kees Jan van der Boom (klinisch psycholoog). Voor overige vragen bij het management van Psychosomatiek Eikenboom.

Bijzonderheden
In deze functie combineren wij graag wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg. Zoek je eigenlijk vooral een functie in de patiëntenzorg? Zie dan onze vacature Psychiater Altrecht Psychosomatiek Eikenboom. Ook met een belangstellend klinisch psycholoog gaan wij gaarne in gesprek.

Interne en externe sollicitaties worden tegelijk in behandeling genomen. Omdat we interne mobiliteit belangrijk vinden, heeft de interne kandidaat we bij gelijke geschiktheid voorrang.

Contact

Jaclyn van Lieshout
Vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze aan mij te stellen.