zoekt een

Postdoc onderzoeker - brandwondenzorg

Wij zoeken een gemotiveerde postdoc onderzoeker voor ons Civil-Military Centre of Expertise for Trauma Care team, waarbij je een zeer belangrijke rol speelt in een nieuw 3-jarig onderzoeksproject naar militaire acute brandwondenzorg.

Dit ga je doen
Uit recent onderzoek onder Amerikaanse militairen in de periode 2001-2018 bleek dat brandwonden verantwoordelijk waren voor 5-20% van de gevechtsverwondingen, waarbij geconcludeerd werd dat het merendeel van de brandwonden klein van aard was en dat met name de handen en gezicht waren verwond. Verder werd in dit onderzoek gepleit voor aandacht voor preventie en beschermende maatregelen. Daarnaast kunnen brandwonden gevolg zijn van blast en voorkomen bij traumatische amputaties.

In missiegebied hebben verpleegkundigen en artsen niet alle middelen die bijvoorbeeld in een brandwondencentrum in Nederland wel aanwezig zijn. Preventieve en beschermende maatregelen bij brandwonden (o.b.v. onderzoek naar en training voor) hebben een militaire meerwaarde gezien het percentage brandwonden bij gevechtsverwondingen. Door de acute brandwondenzorg binnen de aanpak van de complex acute zorg te positioneren, wordt er een bijdrage geleverd aan het bereiken van nul vermijdbare sterfte en het minimaliseren van invaliditeit na letsel, zowel voor militaire als civiele patiënten.

Het doel van dit project is een inventarisatie van de militaire acute brandwondenzorg. Deze inventarisatie draagt bij aan het bepalen van de gewenste militaire brandwondenzorg strategie binnen de militaire gezondheidszorg. Deze inventarisatie betreft onderzoek naar de incidentie van acute brandwonden bij militairen, mitigerende en preventieve maatregelen, diagnostische en curatieve AI-modellen, (pre-) hospitale brandwondenzorguitrustingen en onderwijs en trainingen voor medisch personeel.

Uitkomsten betreffen peer-reviewed artikelen in internationale medische journals, prospectieve dataregistratie en samenwerkingen met o.m. DGOTC (Defensie Geneeskundig Opleidings- en Trainingscentrum) en CEAG (Coördinatiecentrum Expertise Arbeid en Gezondheid) aangaande brandwondenzorguitrustingen en trainingen.

Het project is een samenwerking van het Centre of Expertise for Trauma Care (CETC), met de Alliantie Brandwondenzorg Nederland (ABN), Brandwondencentrum Maasstad ziekenhuis en het Erasmus MC. Hierdoor kan gebruik worden gemaakt van de excellente civiele kennis en ervaring op het gebied van brandwondenzorg, waarna de resultaten ook bruikbaar zijn civiele patiënten. Het is de intentie om de resultaten zovele als mogelijk ook te vertalen naar de militaire en klinische praktijk.

Als postdoc neem je het voortouw in het opzetten en uitvoeren van het onderzoeksproject, waarbij zeker ook ruimte is voor vrije invulling. Je speelt een sleutelrol binnen het project, waarbij klinische begeleiding zal worden verzorgd door de UHD Acute Brandwondenzorg van het Erasmus MC. Je biedt ook begeleiding aan Defensie werkstudenten en/of master studenten geneeskunde. Je werkt actief aan de positionering van de (militaire) acute brandwondenzorg, met name gericht op Defensie en de civiele gezondheidszorg en op basis van de voortgang ook internationaal. De positie is voor de duur van 3 jaar.

Hier ga je werken
Het Civil-Military Centre of Expertise for Trauma Care (CETC) is in 2024 gestart in Utrecht vanuit een samenwerking tussen het Ministerie van Defensie en het Universitair Medisch Centrum Utrecht, waarbij ook andere geïnteresseerde partijen zich kunnen aansluiten. Het CETC richt zich op het streven naar nul vermijdbare sterfte en minimale letselschade voor zowel burger als militaire trauma patiënten, door een (klinische) bijdrage te leveren aan het optimaliseren van de militaire en civiele traumazorgketen. Dit alles wordt gedaan door onderzoek over de domeinen complex acute zorg, psychotrauma en waardegedreven zorg heen en het daarbij integreren van kennis en ervaring uit de militaire en civiele context. Het CETC is ondergebracht bij zowel het Centraal Militair Hospitaal van Defensie en de Divisie Heelkundige Specialismen van het UMC Utrecht.

Dit neem je mee
  • (Arts-)onderzoeker, bij voorkeur ervaring en affiniteit met acute zorg;
  • Beschikt over een PhD in een gerelateerd medisch veld, dan wel bio/gezondheidswetenschappen;
  • Ervaring in AI/datascience (met nadruk op AI/datascience in de gezondheidszorg) is een pré;
  • Affiniteit met Defensie (of reservist) is een pré;
  • Ervaring met opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, bij voorkeur op het gebied van acute (brandwonden)zorg;
  • Ervaring met begeleiden van promovendi en (master)studenten bij hun wetenschappelijk onderzoek;
  • Bij voorkeur ervaring met schrijven en aanvragen van subsidies.

Je bent nieuwsgierig, gemotiveerd en doelgericht. Je bent leergierig en gedijt goed in een multidisciplinaire onderzoeksomgeving. Je kunt effectief uitdagingen aangaan en je creativiteit gebruiken om oplossingen te vinden voor de moeilijkheden die je tegenkomt. Je bent in staat om zelfstandig of in teamverband te werken. Je kunt contact leggen en samenwerken met onze samenwerkingspartners. Je kunt wetenschappelijke ideeën en resultaten effectief communiceren.

Contact

Henk van der Wal
Vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze aan mij te stellen.