zoekt een

Lid Clientenraad

Leden voor onze Clientenraad

De Cliëntenraad van De Rijnhoven vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van alle cliënten/bewoners van De Rijnhoven, hun mantelzorgers, familie en wettelijk vertegenwoordigers. Wij zetten ons in om de positie van de cliënt/bewoner te blijven verbeteren én voor het verhogen van de kwaliteit van zorg en welzijn. Momenteel bestaat onze cliëntenraad uit een voorzitter, vier leden en een ambtelijk secretaris. De cliëntenraad bestaat in de huidige samenstelling ongeveer 2 jaar en is dus relatief jong.

Wij zijn een onafhankelijk adviesorgaan voor de bestuurder en directie van De Rijnhoven. Wij brengen gevraagd en ongevraagd advies uit over zaken die voor cliënten/bewoners van belang zijn. Wij staan voor een proactieve cliëntenraad die goed is geïnformeerd door de cliënten/bewoners, achterban, directie en bestuurder.

Jouw rol

Als lid van de cliëntenraad heb je zowel een inhoudelijk aandachtsgebied als een locatie, thuiszorgteam of dag begeleiding locatie in jouw portefeuille. Zo mogelijk samen met een ander lid. Je geeft mede vorm en inhoud aan de medezeggenschap vanuit het collectieve cliëntenbelang en daarbij rekening houdend met het wettelijke kader en de afspraken binnen De Rijnhoven.

Leden worden gekozen voor een periode van 3 jaar en kunnen daarna nog één keer voor deze periode worden herkozen. De cliëntenraad wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. Wij doen ons werk als vrijwilliger en ontvangen daarvoor een vrijwilligers vergoeding. Als lid wordt verwacht contact te houden met cliënten/ bewoners en met hun achterban, zodat bekend is wat er onder hen leeft. Je woont onze vergaderingen (ongeveer 10-12 keer per jaar) bij. De vergaderingen vinden eind van de middag plaats.

Van leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat zij: 

  • Geïnteresseerd zijn in zorg en welzijn in het algemeen en in de (thuis)zorg van De Rijnhoven in het bijzonder.
  • Bij voorkeur bekend zijn met De Rijnhoven als cliënt/ bewoner of familie.
  • Gemotiveerd zijn om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van De Rijnhoven te behartigen.
  • Bereid zijn om tijd te besteden aan het vergaderen, het onderhouden van contacten, het voorbereiden van adviezen en het uitvoeren van diverse taken.
  • Bereid zijn scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap.

Gewenste vaardigheden: 

  • In staat beleidsstukken te lezen en zich hierover een visie te vormen vanuit het cliëntenperspectief;
  • inlevingsvermogen voor de belangen van cliënten/ bewoner en tegelijkertijd voldoende afstand te nemen van persoonlijke belangen;
  • Tactvol en standvastig kunnen optreden; 
  • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden en goed functionerend in teamverband. 

Over De Rijnhoven
De Rijnhoven staat voor warme en professionele zorg en persoonlijke aandacht. Wij begeleiden ouderen om op een prettige manier thuis te blijven wonen en zijn dichtbij de cliënt/bewoner. Als de situatie daarom vraagt, vinden ouderen een liefdevol en aantrekkelijk thuis in één van onze kleinschalige woningen. De zorgprofessionals kennen de cliënten en bewoners, zodat de cliënt zichzelf kan zijn en zo zelfredzaam mogelijk blijft. De Rijnhoven is trots op de vakbekwame medewerkers en hebben veel vertrouwen in hun expertise. De Rijnhoven is dichtbij thuis!

Wil je meer weten over De Rijnhoven en de cliëntenraad? Lees verder op https://www.rijnhoven.nl/over-de-rijnhoven/clientenraad/

Geïnteresseerd en reageren?

Dan verzoeken wij je om een cv en korte motivatie te mailen aan clientenraad@rijnhoven.nl.

Bij voldoende geschikte kandidaten kan de vacature eerder gesloten worden, dus reageer direct.  Inhoudelijke vragen kunnen worden gesteld aan de huidige cliëntenraadsleden via clientenraad@rijnhoven.nl