zoekt een

Psychiater Medium Care

Als psychiater bij de Medium Care zet je jouw deskundigheid in op een intensieve besloten behandelafdeling voor cliënten die om zwaarwegende redenen tijdelijk niet meer thuis kunnen zijn. Het gaat om cliënten die nog wel enigszins zelfstandig kunnen functioneren en voldoende in contact zijn met hulpverleners om afspraken over hun behandeling te maken.

Je onderschrijft de visie van de Medium Care: “Terug in evenwicht”. Er wordt gericht, en herstelgericht, gewerkt aan individuele doelen die samen worden opgesteld in het opnamegesprek. Binnen de opname worden herstelmodules aangeboden die naar behoefte ingezet kunnen worden. Eigen regie staat centraal.

Jij omarmt als psychiater het herstelgericht werken en faciliteert vanuit die visie, samen met het multidisciplinaire team, dat iemand binnen zijn mogelijkheden zo goed mogelijk kan functioneren en participeren in de maatschappij. Samen met de ervaren verpleegkundig specialist doe je opnamegesprekken, medisch-psychiatrisch onderzoek en behandeling, waaronder farmacotherapie. Je neemt deel aan multidisciplinaire overleggen, denkt mee met het opstellen van behandelplannen en evalueert behandeling. Uiteraard lever je een actieve bijdrage aan de ontwikkeling en evaluatie van het behandelbeleid.

Jouw nieuwe werkplek is binnen het cluster acuut van de regio Eemland. Je komt te werken op de locatie Zon & Schild. Naast een crisisdienst -met 24/7 verantwoordelijkheid voor de hele regio Eemland- zijn er binnen de kliniek Kastanjehof 30 acute opnamebedden beschikbaar, verdeeld over High Intensive Care, Hgh Care en Medium Care. Er zijn gesloten en besloten opnameplaatsen. De gesloten afdelingen kunnen gebruik maken van gemoderniseerde ICU’s en EBKs.

Buiten kantoortijd ben je, net als jouw collega-psychiaters, inzetbaar als achterwacht ten behoeve van de 24-uurs bereikbaarheidsdienst.

Wij zorgen voor jou
Mogelijkheden binnen GGz Centraal zijn er genoeg. Omdat we een grote organisatie zijn met verschillende werklocaties kunnen we inspelen op jouw ontwikkelwensen, functie-inhoud, type zorgprogramma en woon-werkafstand. Ook kun je als psychiater bij GGz Centraal rekenen op:
  • een salaris conform de CAO GGZ en de AMS regeling van GGz Centraal met bijbehorende eindejaarsuitkering en pensioenregeling.
  • een contract voor 16 - 36 uur per week voor onbepaalde tijd. We werken vanuit vertrouwen, dus je krijgt bij ons meteen een vast contract.
  • 166 verlofuren en 35 levensfase-uren op basis van 36 uur.
  • een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Daarmee heb je de mogelijkheid om jouw salaris fiscaalvriendelijk in te zetten voor bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets of extra verlof.

Een referentiecheck is onderdeel van ons aannamebeleid. Bij indiensttreding vragen we je om een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Wij vragen deze voor je aan en vergoeden de kosten.

Jouw kwaliteiten
Je bent vanzelfsprekend een BIG-geregistreerde psychiater en de gespecialiseerde ggz is voor jou bekend terrein. Ook ben/heb je:
  • van nature iemand die het voortouw neemt en tegelijkertijd weet te motiveren en verbinden. Multidisciplinair werken past bij jouw visie op de huidige psychiatrie.
  • een aanpak die gekenmerkt wordt door de inzet van eigenheid, expertise en inventiviteit.
  • iemand die een actieve bijdrage wil leveren aan het verder ontwikkelen van de organisatie tot een moderne, specialistische topvoorziening in de geestelijke gezondheidszorg.

Met elkaar
Bij GGz Centraal rekenen elk jaar zo’n 25.000 cliënten op ons als de specialist in geestelijke gezondheidszorg. Samen met bijna 3.000 collega’s willen we elke dag het verschil maken voor onze cliënten. Dit doen wij deskundig en vanuit betrokkenheid. En door te verbinden, te innoveren en op elkaar te bouwen. Zo werken we samen aan de ggz van nu én van morgen. Meer weten over onze strategische koers? Je leest het hier.

Waarom GGz Centraal regio Eemland?
De multidisciplinaire samenwerking met collega’s en ketenpartners en het actief bijdragen aan de visie op moderne specialistische ggz maken het werken bij GGz Centraal interessant. Psychiaters die een voortrekkersrol kunnen én willen vervullen in de doorontwikkeling van het behandelbeleid en in veranderprocessen komen dan ook goed tot hun recht. De regio Eemland is continu op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden die de zorg verder kunnen versterken. Via projecten over clusters heen, binnen en buiten disciplines en zowel intern als extern. De nauwe samenwerking met Kwintes en De Voorde zijn hierin mooie voorbeelden. Dit draagt bij aan de kwaliteit van zorg én aan een positief werkklimaat waarbij collega’s hun enthousiasme en kwaliteiten optimaal kunnen inzetten. Complexe langdurige zorg, het grensvlak tussen somatiek en (ouderen)psychiatrie en electroconvulsietherapie (ECT) nemen de komende periode een belangrijke plaats in op het gebied van doorontwikkeling. Daarnaast zijn we bijzonder trots op onze palliatieve unit waarbij we mensen met een psychiatrische aandoening en een korte levensverwachting zorg bieden. Multidisciplinaire samenwerking, optimalisatie en innovatie vind je dan ook duidelijk terug in de visie op patiëntenzorg én op werkgeverschap.

Daarbij is GGz Centraal een van de grootste A-opleiders van Nederland. Samen met jouw ervaren collega psychiaters leid je deze grote groep toekomstige medisch specialisten op en leer je hen de fijne knepen van het vak. Ook worden er regelmatig refereeravonden georganiseerd voor onderlinge verbinding en kennisdeling en er loopt een breed scala aan wetenschappelijke onderzoeken en innovatie projecten.
Bij GGz Centraal zijn er volop carrièremogelijkheden. Met psychiaters zoals jij die invulling geven aan hun vak én aan samenwerking, kennisdeling en innovatie, kunnen we de ggz van nu en van de toekomst verder vorm geven. Het brede palet van specialistische ggz tref je bij ons aan.

Versterk ons
Wij komen graag met jou als psychiater in contact. Wil je meer informatie over de vacature? Bel of app dan met Ben Nijman (hoofd bedrijfsvoering acuut) via +31 620591978.

Op de LinkedIn bedrijfspagina van GGz Centraal zie je met welke collega’s je al gelinkt bent of eventueel wilt linken. Ook deze collega's staan je graag te woord.

Als we dé geschikte kandidaat hebben gevonden, sluiten we de vacature eerder. Hebben we onze match nog niet gevonden? Dan zoeken we nog wat langer door.

Contact

Inge van Gent
Vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze aan mij te stellen.