zoekt een

Psychiater HIC Ouderen

Ben jij iemand die houdt van een dynamische werkomgeving? Iemand die kijkt en luistert naar het hele verhaal van de patiënt en krijg jij er energie van om steeds weer de passende (zorg-)weg te vinden in de complexiteit van elke zorgvraag? Lees dan vooral verder en solliciteer.

Over de afdeling
De eenheid acute psychiatrie omvat de acute opnameafdelingen binnen Altrecht.
De kliniek Ouderen biedt acute opname plek voor oudere patiënten met psychiatrische problematiek. In onze herstelondersteunende visie op behandelen staat het verhaal en de vraag van de patiënt centraal. Daarbij betrekken we zo veel mogelijk de belangrijke anderen van een patiënt, zoals ambulant, naasten en de huisarts.

De twee gesloten afdelingen van de kliniek Ouderen werken volgens het HIC model (gepaste, acute en herstelgerichte zorg), dit is volop in ontwikkeling. High & Intensive care (HIC) is een antwoord op de behoefte in de samenleving om mensen die in ernstige psychiatrische nood verkeren goed en menswaardig op te vangen en te behandelen, in een omgeving waar veiligheid en bescherming gecombineerd wordt met respectvolle zorg en behandeling. Centraal daarin staat het terugdringen van dwang en drang, met de aandacht gericht op het herwinnen van de eigen regie van de patiënt. Contact met patiënt, naastbetrokkenen en ambulante zorg vormt de basis van ons handelen, zorgafstemming met alle partijen vinden wij essentieel. Samen met de arts-assistenten en de verpleegkundige teams geef je de klinische behandeling vorm binnen de HIC methodiek.

Wij werken multidisciplinair samen met onder andere maatschappelijk werk, opnamecoördinatoren, een interne huisarts (vanuit MPD) en vaktherapeuten. Daarnaast werken wij nauw samen met een klinisch geriater, die als opleider verbonden is aan Altrecht en mede zorg draagt voor diagnostiek en werkbegeleiding/supervisie van klinisch geriaters in opleiding op onze locatie. Onze afdeling is naast de patiëntenzorg ook gericht op opleiden. Wij bieden opleidingsstages aan huisartsen (3 maanden), klinisch geriaters (9 maanden), verpleegkundig specialisten (12 maanden) en psychiaters (6 maanden). Dit maakt dat er veel aandacht is voor de ontwikkeling van collega’s, patiëntenzorg op de afdeling en binnen het vakgebied.

Wat ga je doen?
Als psychiater speel je een belangrijke rol in zowel het borgen en doorontwikkelen van de specialistische behandeling als het zorgdragen van de inhoud. Je bent (medisch) verantwoordelijk voor de behandeling van de patiënten binnen jouw afdeling. Zo houd je je bezig met acute opnames, het opstellen en uitvoeren van behandelplannen en diagnostiek en het geven van supervisie aan collega’s in opleiding. In het bijzonder ben je nadrukkelijk betrokken bij hoog complexe casuïstiek en patiënten met verplichte zorg. Als aangewezen zorgverantwoordelijke binnen de uitvoer van de WvGGZ voer je onder andere regie over het proces van het aanvragen of verlengen van zorgmachtigingen. Daarin werk je nauw samen met andere regiebehandelaren en uitvoerend behandelaren. We werken in een MDO construct en kijken per patiënt naar een passende verantwoordelijkheden- en taakverdeling rond behandeling. Je bent hierin ook coachend, consulterend en adviserend naar de andere (regie)behandelaren. Naast taken en verantwoordelijkheden op je eigen afdeling werk je nauw samen met twee andere collega psychiaters verbonden aan de kliniek Ouderenpsychiatrie. Je draagt zorg voor het borgen van continuïteit binnen de kliniek en maakt deel uit van een waarneemgroep Zeist/Den Dolder Altrecht waarbinnen ook verrichtingen zoals CM en ZM beoordelingen plaatsvinden.
Je streeft ernaar de zorg steeds weer naar een hoger niveau te brengen en levert een actieve bijdrage aan de kwaliteit en het functioneren van het team, de behandel-eenheid en de veranderprocessen. Je maakt hierin gebruik van actuele behandelmethodieken en herstelgerichte visie gericht op de EPA- doelgroep. Vanuit jouw deskundigheid als psychiater ben je actief in beleidsmatige vraagstukken verhelderen en richting geven over verbeteringen in behandelprocessen wordt dan ook erg gewaardeerd.
Altrecht vindt het belangrijk om oog en oor te hebben voor het hele verhaal van de patiënt, met haar naasten en haar context. Vanuit die visie werken we dan ook veel samen met diverse netwerkpartners, waarbij je als psychiater in staat bent deze samenwerking te verbeteren of uit te breiden.
Ook werk je een aantal keer per maand mee in de 24-uurs bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten van Altrecht. Uiteraard gelden hiervoor passende toeslagen en compensatieregelingen.

Wie zijn je collega’s?
Je komt te werken in een multidisciplinair team met de 24 uurs zorgmedewerkers, arts-assistenten, verpleegkundig specialist in opleiding, vaktherapeuten en maatschappelijk werkers. Het is een betrokken team, waarbij intercollegiaal overleg vanzelfsprekend is. We hebben structureel intervisie, behandelaren overleg en hechten veel waarde aan deskundigheidsbevordering.

Wat bieden wij jou?
 • Een aanstelling voor onbepaalde tijd voor 32-36 uur, zodat je zekerheid hebt waar je aan toe bent
 • Samenwerking met een betrokken en enthousiast multidisciplinair team
 • Een persoonlijk opleidingsbudget conform CAO GGZ t.b.v. herregistratie in het BIG-register
 • De kans om jezelf te blijven ontwikkelen door het volgen van diverse cursussen en trainingen. Aangezien dit per persoon en per werkplek maatwerk vraagt, gaan we hierover graag met je in gesprek
 • Een marktconform salaris in de AMS-schaal van de GGZ cao
 • Een eindejaarsuitkering van 8,33% (volledige dertiende maand)
 • Het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden ‘Alflex’, waarmee je de mogelijkheid hebt om jouw salaris fiscaal vriendelijk in te zetten voor bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets of een sportschoolabonnement.

Wat breng je mee?
 • Je beschikt over een registratie als psychiater en bijbehorende BIG registratie en AGB-code
 • Je hebt affiniteit met onze doelgroep en bent iemand die kijkt en luistert naar het hele verhaal van de patiënt. Je krijgt er daarbij energie van om steeds weer de passende (behandel)weg te vinden in de complexiteit van elke zorgvraag
 • Je kunt goed zelfstandig werken, maar tegelijk werk je graag samen met collega’s in een multidisciplinair team en met externe netwerkpartners
 • Je bent in staat om mensen te motiveren en je geeft met een gezonde dosis overtuigingskracht richting aan het zorgbeleid. De combinatie van sociale en communicatieve vaardigheden maken je tot een goede gesprekspartner
 • Je neemt graag initiatief en leiding en denkt actief mee over beleidsmatige onderwerpen en mogelijkheden tot verbeteringen
 • Je vind het leuk te participeren binnen de HIC methodiek en innovaties binnen de zorgeenheid
 • Je kunt goed reflecteren op je eigen handelen en maakt zaken bespreekbaar. Feedback geven en ontvangen is voor jou vanzelfsprekend en dit doe je op een prettige manier
 • Je bent bereid een aantal keer per maand mee te werken in de 24-uurs bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten van Altrecht. Uiteraard gelden hiervoor passende toeslagen en compensatieregelingen.

Het inwinnen van referenties is onderdeel van de procedure.

Nieuwsgierig geworden?
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met:
Chantal ten Have, teammanager HIC ouderen via 06-30548087 of c.ten.have@altrecht.nl
Ion Bontenbal, psychiater HIC ouderen via 06-82603224 of i.bontenbal@altrecht.nl
Judith Vuyk, psychiater, directeur zorg acute psychiatrie altrecht via 06-30571122 of j.vuyk@altrecht.nl

Bijzonderheden
Interne en externe sollicitaties worden tegelijk in behandeling genomen. Omdat we interne mobiliteit belangrijk vinden, heeft de interne kandidaat bij gelijke geschiktheid voorrang.

Contact

Isabelle van Walraven
Vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze aan mij te stellen.