zoekt een

AIOS radiologie

Als AIOS radiologie loop je stages op de verschillende deelgebieden en word je continu uitgedaagd door specialisten. Na vijf jaar ben jij dé expert op het gebied van radiologie. Je kunt deze opleiding combineren met een onderwijsfunctie.

Dit ga je doen
Radiologie is een veelzijdig en dynamisch medisch specialisme waarbinnen met behulp van diverse beeldvormende technieken diagnostische informatie verzameld wordt en minimaal invasieve behandelingen worden uitgevoerd. Als arts in opleiding tot specialist (AIOS) word jij in vijf jaar opgeleid tot radioloog.

De opleiding bestaat uit twee delen. Het basisdeel beslaat ten minste 3 jaar binnen de opleiding en betreft de acht radiologische deelgebieden én de acute radiologie. Daarnaast legt de AIOS zich tijdens het verplichte verdiepingsdeel, dat maximaal 2 jaar duurt, toe op de differentiatie in ten minste één deelgebied. Hoe de opleidingstijd over de verschillende jaren verdeeld is tussen basis en verdieping, wordt in overleg tussen AIOS en opleider individueel bepaald.

Als AIOS volg je verschillende techniek- en orgaangebonden stages van 4 of 8 weken. Je bekijkt, beoordeelt en maakt verslagen van de beeldvorming. Je voert onderzoeken uit en neemt deel aan multidisciplinaire overleggen. Dagelijks kom je met coassistenten, arts-assistenten, radiologen en nucleair geneeskundigen bij elkaar voor het Heilig Half Uur: een onderwijsmoment waarop wisselende onderwerpen aan bod komen. In het eerste jaar ben je overdag op de werkvloer; vanaf 9 à 12 maanden start je in principe met diensten. Je werkt onder supervisie van de radiologen en nucleair geneeskundigen.

Om zowel in een academische als perifere setting ervaring op te doen, volg je een deel van de opleiding (mogelijk het eerste en laatste deel) in één van de partnerziekenhuizen binnen het regionale netwerk OOR Utrecht (onderwijs- en opleidingsregio), waarin het UMC Utrecht samenwerkt met de Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn, het Meander Medisch Centrum in Amersfoort en het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein.

Als je de opleiding in deeltijd wilt volgen, is dat zeker bespreekbaar. Verder is het mogelijk deze opleidingsplaats te combineren met de ontwikkeling en uitvoering van onderwijs aan studenten Geneeskunde. Geef in je brief aan als je daar interesse voor hebt, inclusief motivatie. De startdatum (in 2025, bij voorkeur eerste kwartaal) en de startlocatie worden in overleg bepaald.

Meer informatie over de opleiding vind je op deze pagina.

Hier ga je werken
In het UMC Utrecht ga je aan de slag op de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde. Deze afdeling is sinds 2011 gefuseerd waardoor radiologen en nucleair geneeskundigen al meerdere jaren op elkaar zijn ingespeeld en ervaring hebben met het gezamenlijk opleiden van AIOS.

We besteden aandacht aan alle drie de pijlers van de academische radiologie: patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Daarbij maken we onder meer gebruik van het hele spectrum aan radiologische en nucleair geneeskundige onderzoeksmethoden, zoals MRI (1-7 Tesla-scanners), CT, PET/CT, SPECT/CT, echografie en conventionele radiologie.

Je werkt in een team dat bestaat uit ongeveer 20 AIOS, 10 fellows en 34 stafleden (radiologen en nucleair geneeskundigen). De sfeer is open, waarbij je stafleden gemakkelijk kunt benaderen met vragen of voor supervisie. Je komt jouw collega’s tegen in de algemene verslagruimte waar iedereen beelden beoordeelt en verslagen maakt. Maar ook tijdens het dagelijkse informele koffiemomentje om 10.00 uur. Verder is er op de afdeling veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing. Ook de ontwikkeling en toepassing van onderwijs is een specifiek aandachtspunt. Tot slot zijn wij als afdeling continu bezig om nieuwe (technologische) ontwikkelingen, zoals artificiële intelligentie (AI) en deep learning, zo snel mogelijk naar de klinische zorg te brengen.

Dit neem je mee
Je bent een BIG-geregistreerde arts of je behaalt binnenkort het artsdiploma. Verder heb je aantoonbare belangstelling voor de radiologie, en bij voorkeur ook voor onderwijs en/of wetenschappelijk onderzoek. Hierbij is een stage of onderzoek in de radiologie mooi meegenomen, maar niet noodzakelijk. Als we maar in jouw brief lezen wat jou motiveert en aanspreekt in het vakgebied radiologie en eventueel op het gebied van onderwijs. Omdat je in contact staat met medewerkers en patiënten wordt van je verwacht dat je de Nederlandse taal goed beheerst.

Sollicitatieprocedure
  • Interesse? Solliciteer vóór 13 maart 2024 via de blauwe button op deze pagina.
  • Na ontvangst van je sollicitatie sturen we je een sollicitatieformulier opleiding radiologie toe, met daarbij het verzoek om aanvullende informatie en documenten aan te leveren, waaronder aanbevelingsbrieven (bij voorkeur 2) en een gewaarmerkte kopie van je cijferlijst. Zonder dit ingevulde formulier en de gevraagde bijlagen kan je sollicitatie niet in behandeling worden genomen.
  • De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op maandag 3 juni 2024.

Contact

Monique Hobbelink
Vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze aan mij te stellen.