zoekt een

Persoonlijk Begeleider | Gebiedsteam Houten

Persoonlijk Begeleider

28-36 uur


Het Gebiedsteam ggz Houten is een netwerksamenwerking tussen Altrecht en Lister die in 3 jaar gegroeid is naar een hecht team. Het is een aanbod van geïntegreerde begeleiding en behandeling van nu nog Lister en Altrecht. Binnen ieder gebied wordt de samenwerking met de netwerkpartners gaandeweg verder vorm gegeven. Zo wordt zorg zoveel mogelijk op maat geboden, vraaggestuurd en in de nabije omgeving van de cliënt.


Dit is jouw uitdaging

Samen met je team bied je ambulante begeleiding aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening, mensen met verslavingsproblematiek en autisme. Je hebt je eigen caseload en dus verantwoordelijkheden. Daarnaast heb je vrije ruimte om samen met collega’s de zorg voor je cliënten vorm te geven. In het team werken collega’s met verschillende expertises en maken jullie gebruik van elkaars kennis. Je werkt samen wanneer nodig en stemt op eigen inzicht zaken met elkaar af. Jullie sparren over complexe casuïstiek, een proces waarbij ieder zijn eigen, waardevolle rol heeft. Je levert ook je bijdrage in teamoverstijgende samenwerking waarmee de bereikbaarheid en aanwezigheid van begeleiding ook buiten kantoortijden wordt georganiseerd.

Als Persoonlijk begeleider sta je naast de ander en ondersteun je mensen in het proces naar zelfredzaamheid, je werkt samen aan zijn of haar persoonlijke ontwikkelingsdoelen, waarbij zelfstandigheid en eigen regie het uitgangspunt is. Je coördineert de zorg rondom de ander en werkt daarin zoveel mogelijk samen met zijn of haar sociale- en zorgnetwerk. Je werkt nauw samen met verschillende partijen, waaronder andere zorgaanbieders, POH en huisarts, woningcorporaties, buurtteams en andere betrokkenen.

Dit ben jij

We zien graag iets eigens in je begeleiding. Vanuit je eigen ervaring of affiniteit met onze doelgroep in Houten, ben je in staat om begeleiding mede vorm te geven. Dit betekent dat je kunt aansluiten bij de leefwereld van je cliënten. Je bent authentiek en oprecht in je contact met de ander. Je gelooft in herstel, bent geduldig en denkt in oplossingen. Daarnaast breng je lef, nuchterheid en humor mee!

Om goed aan te kunnen sluiten bij de veranderingen in de praktijk, wil je altijd blijven groeien. Je vindt het dan ook vanzelfsprekend om te reflecteren. Zelf, met de cliënt, met het team en met samenwerkingspartners. Op basis hiervan stel je je werkwijze bij wanneer nodig. Je bent analytisch en blijft altijd kritisch op het professioneel handelen vanuit de waarden en visie van Lister.

Je kunt goed zelfstandig werken en besluiten nemen, maar vindt het ook leuk om samen te werken, zowel binnen als buiten je eigen team en organisatie. Je denkt op teamniveau mee over de kwaliteit van de zorg. Je geeft constructieve feedback en ontvangt deze ook graag. Je bent goed in staat jouw kennis over te brengen op collega´s. Daarnaast lever je een bijdrage aan beleidsontwikkeling.

Dit breng je mee

Je beschikt over een relevant diploma op HBO-niveau (o.a. Social Work, SPH, MWD). Dit kan bijvoorbeeld een post-hbo opleiding zijn op het gebied van bemoeizorg, forensische zorg, verslaving of ASS. Je bent je aantoonbaar door blijven ontwikkelen. Ervaringsdeskundigheid is een pré.

Dit bieden wij

De salariëring vindt plaats volgens FWG groep 45 voor Persoonlijk Begeleider. Deze schaal heeft een minimum van €2.451 en een maximum van €3.863. Je wordt ingeschaald afhankelijk van opleiding en ervaring. Arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao ggz, waaronder een eindejaarsuitkering van 8,33% en opname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn vallen. Wij bieden uitgebreide scholingsmogelijkheden en een ruime woon/werk-reiskostenvergoeding. In eerste instantie bieden we een jaarcontract, met uitzicht op verlenging. Tot slot bieden we een uitgebreid inwerkprogramma van 4 dagen, waarin je kennis maakt met de organisatie voordat je op jouw locatie start.


Ben je enthousiast geworden?

Leuk, reageer op deze vacature!


Lister wil een organisatie zijn met medewerkers verschillend in werk, leeftijd, afkomst, karakter, dromen, of hobby’s. Bovendien zorgen verschillen tussen collega’s voor variatie in bijvoorbeeld kennis, ervaring en kwaliteiten maar ook voor verschillende denk- en werkwijzen. Hierdoor vullen we elkaar goed aan, zijn we creatiever en kunnen we problemen beter oplossen.


Heb je nog vragen of wil je meer informatie, whatsapp met Marina Jones, Recruiter op (06) 517 145 74. Mijn werkdagen maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag kun je mijn collega's contacten via email recruitment@lister.nl.