zoekt een

Waarnemend Psychiater Ouderen

Ben jij iemand die kijkt en luistert naar het hele verhaal van de patiënt, en krijg jij er energie van om steeds weer de passende (zorg-)weg te vinden in de complexiteit van elke zorgvraag?

Over de afdeling
De eenheid Acute psychiatrie omvat de acute opnameafdelingen binnen Altrecht. Sinds begin dit jaar zijn ook gesloten afdelingen van kliniek Ouderen een onderdeel van de eenheid Acute psychiatrie.

De kliniek Ouderen biedt de acute opname plek voor oudere patiënten met psychiatrische problematiek. In onze herstelondersteunende visie op behandelen staat het verhaal en de vraag van de patiënt centraal. Daarbij betrekken we zo veel mogelijk de belangrijke anderen van een patiënt, zoals naasten en de huisarts. In de kliniek werken we multidisciplinair.

De gesloten afdelingen van de kliniek Ouderen werken toe naar het HIC model (gepaste, acute en herstelgerichte zorg), dit is volop in ontwikkeling. High & Intensive care (HIC) is een antwoord op de behoefte in de samenleving om mensen die in ernstige psychiatrische nood verkeren goed en menswaardig op te vangen en te behandelen, in een omgeving waar veiligheid en bescherming gecombineerd wordt met respectvolle zorg en behandeling. Centraal daarin staat het terugdringen van dwang en drang met de aandacht gericht op het herwinnen van de eigen regie van de patiënt. Contact met patiënt, naastbetrokkenen en ambulante zorg vormt de basis van ons handelen, zorgafstemming met alle partijen vinden we essentieel.

Wat ga je doen?
Je hebt een rol in de waarneming van een langdurig uitgevallen collega psychiater. Als psychiater speel je een belangrijke rol in zowel het borgen en doorontwikkelen van de specialistische behandeling als het zorgdragen van de inhoud. Je bent (medisch) verantwoordelijk voor de behandeling van de patiënten binnen jouw afdeling. Zo houd je je bezig met intakes, het opstellen en uitvoeren van behandelplannen en diagnostiek en het geven van supervisie aan de KGIO en VIOS. In het bijzonder ben je nadrukkelijk betrokken bij hoog complexe casuïstiek en patiënten met verplichte zorg. Als aangewezen zorgverantwoordelijke binnen de uitvoer van de WvGGZ voer je regie over het proces van het aanvragen of verlengen van zorgmachtigingen. Daarin werk je nauw samen met andere regiebehandelaren en uitvoerend behandelaren. We werken in een MDO construct en kijken per patiënt naar een passende verantwoordelijkheids- en taakverdeling rond behandeling. Je bent hierin ook coachend, consulterend en adviserend naar de andere regiebehandelaren.
Je streeft ernaar de zorg steeds weer naar een hoger niveau te brengen en levert een actieve bijdrage aan de kwaliteit en het functioneren van het team, de behandeleenheid en de veranderprocessen. Je maakt hierin gebruik van actuele behandelmethodieken en herstelgerichte visie gericht op de EPA- doelgroep. Jouw mening over beleidsmatige onderwerpen en verbeteringen in behandelprocessen wordt dan ook erg gewaardeerd.
Altrecht vindt het belangrijk om oog en oor te hebben voor het hele verhaal van de patiënt, met haar naasten en haar context. Vanuit die visie werken we dan ook veel samen met diverse netwerkpartners, waarbij je als psychiater in staat bent deze samenwerking te verbeteren of uit te breiden.
Ook werk je een aantal keer per maand mee in de 24-uurs bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten van Altrecht. Uiteraard gelden hiervoor passende toeslagen en compensatieregelingen.

Wie zijn je collega’s?
Je komt te werken in een multidisciplinair team met de 24 uurs zorgmedewerkers, arts-assistenten, verpleegkundig specialist in opleiding, vaktherapeuten en maatschappelijk werkers. Het is een betrokken team, waarbij intercollegiaal overleg vanzelfsprekend is. We hebben structureel intervisie, behandelaren overleg en hechten veel waarde aan deskundigheidsbevordering.

Wat bieden wij jou?
 • Tijdelijk dienstverband in de eerste instantie voor 5 maanden tbv waarneming. Met de mogelijkheid dit binnen Altrecht voort te zetten
 • Samenwerking met een betrokken en enthousiast multidisciplinair team
 • Een marktconform salaris in de AMS-schaal van de GGZ CAO
 • Het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden ‘Alflex’, waarmee je de mogelijkheid hebt om jouw salaris fiscaalvriendelijk in te zetten voor bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets of een sportschoolabonnement

Wat breng je mee?
 • Je beschikt over een registratie als psychiater en bijbehorende BIG registratie en AGB-code
 • Je hebt affiniteit met onze doelgroep en bent iemand die kijkt en luistert naar het hele verhaal van de patiënt. Je krijgt er daarbij energie van om steeds weer de passende (behandel)weg te vinden in de complexiteit van elke zorgvraag
 • Je kunt goed zelfstandig werken, maar tegelijk werk je graag samen met collega’s in een multidisciplinair team en met externe netwerkpartners
 • Je hebt affiniteit met orthopedagogische en milieu therapeutische principes
 • Je hecht waarde om in gelijkwaardigheid en complementariteit te werken met andere (regie)- behandelaren, als de VS, GZ psycholoog en orthopedagoog
 • Je bent in staat om mensen te motiveren en je geeft met een gezonde dosis overtuigingskracht richting aan het zorgbeleid. De combinatie van sociale en communicatieve vaardigheden maken je tot een goede gesprekspartner
 • Je neemt graag initiatief en leiding en denkt actief mee over beleidsmatige onderwerpen en mogelijkheden tot verbeteringen
 • Je vind het leuk te participeren binnen praktijkgericht onderzoek en innovaties binnen de zorgeenheid
 • Je kunt goed reflecteren op je eigen handelen en maakt zaken bespreekbaar. Feedback geven en ontvangen is voor jou vanzelfsprekend en dit doe je op een prettige manier
 • Je hebt kennis van en ervaring met therapeutische behandelingen en diagnostisch onderzoek
 • Je bent bereid een aantal keer per maand mee te werken in de 24-uurs bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten van Altrecht. Uiteraard gelden hiervoor passende toeslagen en compensatieregelingen

Het inwinnen van referenties is onderdeel van de procedure.

Nieuwsgierig geworden?
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Chantal ten Have, teammanager, via 06-30548087 of c.ten.have@altrecht.nl.

Bijzonderheden
Interne en externe sollicitaties worden tegelijk in behandeling genomen. Omdat we interne mobiliteit belangrijk vinden, heeft de interne kandidaat bij gelijke geschiktheid voorrang.

Contact

Pien van Summeren
Vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze aan mij te stellen.