zoekt een

Hoofd Behandelzaken

Flevoland is in beweging! Enkele jaren geleden hebben we besloten om ons zorgaanbod beter te laten aansluiten op de regio waarin we werken en onze visie waarop deze reorganisatie is gebaseerd. Een regio die zich kenmerkt door grootstedelijke problematiek (Almere en Lelystad) en dynamiek van de polder (Urk, Noordoostpolder).

Wij geloven in de herstelvisie, de ideeën passend bij netwerkpsychiatrie en de visie van Positieve gezondheid (Huber). We hebben vanuit deze inhoudelijk visie ervoor gekozen de FACT-teams en de stoornisgerichte teams te integreren tot gebiedsteam. Ieder team heeft een eigen postcoderegio en behandelt alle psychiatrische stoornissen die worden aangemeld. Er is nauw contact met huisartsen, de sociale wijkteams en bijvoorbeeld wijkagenten. Feitelijk zijn we hiermee voorgesorteerd op de uitgangspunten van het Integraal Zorgakkoord. Er wordt vastgehouden aan elementen van het FACT en zorg-programmatisch werken. Zo start bijvoorbeeld ieder team de dag bij het digibord, wordt er multidisciplinair gewerkt. Ouderenpsychiatrie werkt voornamelijk outreachend. Binnenkort gaat de klinische voorziening verhuizen en hebben ze de beschikking over 12 gesloten bedden.

Je draagt met hart en ziel de inhoudelijke koers die we samen hebben ontwikkeld. De komende jaren is de verwachting dat er meer veranderingen aan gaan komen (denk bijv. aan de uitdagingen van het IZA) en ben je medeverantwoordelijk voor het bedenken van koersveranderingen en het implementeren hiervan in de teams. Je stimuleert maximaal de zelfstandigheid van teams passend bij de inhoudelijke koers.

Als hoofd behandelzaken ben je verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van behandeling en geef je samen met het hoofd bedrijfsvoering, vanuit uitgangspunten van “dienend leiderschap”, leiding aan het cluster Gebiedsteams en team Ouderen. Bij elkaar ongeveer 125 fte.
Je geeft direct leiding aan teamleiders behandelzaken en je wordt ondersteund door een managementassistent. In overleg wordt gekeken op welke manier je de patiëntgebonden uren invult.

In de regio Flevoland ben jij in het netwerk “het gezicht” voor jouw cluster. Kortom, je bent er als hoofd behandelzaken door:
 • samen met je duale partner het cluster verder te ontwikkelen, zowel inhoudelijk als ten aanzien van de operationele bedrijfsvoering.
 • zorg te dragen voor een optimale inzet van de beschikbare middelen.
 • bij te dragen aan de opleiding tot psychiater en verpleegkundig specialist (als je psychiater bent).
 • bij te dragen aan de opleiding tot gz-psycholoog en/of klinisch psycholoog (als je klinisch psycholoog bent)
 • samen met je collega’s van de 2 andere clusters, deelspecialismen en 24 uurs acute psychiatrie en de directie het managementteam te vormen
 • nauw samen te werken met je collega`s van de andere vergelijkbare afdelingen binnen GGz Centraal
 • actief contacten te leggen en de samenwerking te zoeken met relevante netwerkpartners
 • een eerlijk aandeel mee te draaien in de ANW-diensten (als je werkt als psychiater).

Samenwerking
Vanuit jouw positie zoek je ook actief de samenwerking op met de relevante netwerkpartners passend bij jouw opgave. Als grootste GGZ-partij in de regio zijn wij “trekker” voor wat betreft de inrichting en logistiek van de GGZ in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA). De verwachting is dat dit de komende jaren veel vraagt om te komen tot goede samenwerkingsafspraken met netwerkpartners.

Wij zorgen voor jou
Mogelijkheden binnen GGz Centraal zijn er genoeg. Omdat we een grote organisatie zijn met verschillende werklocaties kunnen we inspelen op ontwikkelwensen, functie-inhoud, type behandelprogramma en woon-werkafstand. Samen kijken we naar wat jij nodig hebt in je werk. Als psychiater heb je daadwerkelijk invloed op het beleid van de organisatie. GGz Centraal is actief met het verminderen van de administratieve lastendruk, schrappen van de indirecte tijdsregistratie en secretariële ondersteuning voor onze psychiaters zijn een goed voorbeeld daarvan. Ook kun je als manager behandelzaken bij GGz Centraal rekenen op:
 • een bruto maandsalaris volgens CAO GGZ (AMS met 5% Managementtoeslag) met bijbehorende eindejaarsuitkering en pensioenregeling.
 • een contract vanaf 32-36 uur per week voor onbepaalde tijd. We werken vanuit vertrouwen, dus je krijgt bij ons meteen een vast contract. Een contract van meer dan 36 uur is bespreekbaar.
 • onze aanvullende reiskosten vergoeding (woon/werk) tot maximaal 60 kilometer enkele reis. (deze aanvulling loopt tot 1 juli 2023).
 • 166 verlofuren en 35 levensfase-uren op basis van 36 uur.
 • een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Daarmee heb je de mogelijkheid om jouw salaris fiscaalvriendelijk in te zetten voor bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets, een aanvullende pensioenregeling of extra verlof.

Een referentiecheck is onderdeel van ons aannamebeleid. Een assessment kan een onderdeel van de procedure zijn. Bij indiensttreding vragen we je om een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Wij vragen deze voor je aan en vergoeden de kosten.

Jouw kwaliteiten
Wij zoeken een hoofd behandelzaken met bewezen leiderschapskwaliteiten, die ervaring heeft met én kennis van de laatste ontwikkelingen in de psychiatrie. Een psychiater of klinisch psycholoog die doortastend en makkelijk in het contact is. De samenwerking met netwerkpartners wordt steeds belangrijker, je bent in staat een prominente rol in dit krachtenveld in te nemen. Je past binnen GGz Centraal als je wilt bijdragen aan de allerbeste zorg, meegaat in veranderingen en jezelf altijd wilt verbeteren. Ook heb je voor deze baan:
 • een afgeronde opleiding tot psychiater of klinisch psycholoog, bij voorkeur aangevuld met managementscholing of bereid om benodigde scholing te volgen.
 • Je hebt minimaal een aantal jaar ervaring als psychiater of klinisch psycholoog waarvan bij voorkeur ook ervaring in een leidinggevende of coördinerende positie.
 • Duidelijk affiniteit en deskundigheid met ambulant behandelen van een brede doelgroep.
 • Affiniteit met de digitale ontwikkelingen binnen de GGZ en/of de bredere gezondheidszorg.
 • een innovatieve geest, goede communicatieve vaardigheden en je bent gericht op samenwerken en geeft graag richting aan veranderingen. Flexibiliteit en gevoel voor humor vinden wij belangrijk.
 • kennis van recente ontwikkelingen in het vakgebied en sta je open voor bijscholing.

Wij komen graag met jou in contact. Face to face met een kop koffie erbij, telefonisch, via beeldbellen of gewoon even snel via LinkedIn. Laten we kijken of jouw ambities en overtuigingen matchen met onze verwachtingen en mogelijkheden.

Met elkaar
De regio Flevoland heeft locaties in Almere, Lelystad, Dronten en Emmeloord en er werken ongeveer 350 collega`s. Waar we vinden dat eigen regie en behoud van zelfstandigheid voor patiënten van essentieel belang is, geldt dit ook voor de medewerkers. Binnen de gebiedsteams is ruimte voor eigen regie en autonomie. Er is ruimte om te pionieren en te ontwikkelen vanuit een stevig verankerde visie op werkgeverschap. Daarnaast is er veel ruimte voor ontwikkeling en scholing binnen GGz Centraal op allerlei gebied.

Bij GGz Centraal rekenen elk jaar zo’n 25.000 cliënten op ons als de specialist in geestelijke gezondheidszorg. Samen met bijna 3.000 collega’s willen we elke dag het verschil maken voor onze cliënten. Dit doen wij deskundig en vanuit betrokkenheid. Door te verbinden, te innoveren en op elkaar te bouwen. Zo werken we samen aan de ggz van nu én van morgen. Meer weten over de strategische koers van GGz Centraal? Je leest het hier.

Versterk ons
Wil je meer informatie over de vacature? Bel of app dan met Saskia van der Wouden (directeur behandelzaken) via +31 6 83621240 of met Sander Uitdenbogaard (directeur bedrijfsvoering) via +31 6 30062730.

Als we dé geschikte kandidaat hebben gevonden, sluiten we de vacature eerder. Hebben we onze match nog niet gevonden? Dan zoeken we nog wat langer door.

Contact

Faye Teeling
Vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze aan mij te stellen.