zoekt een

Lid cliëntenraad Kind & Jeugd

Bartiméus komt graag in contact met een nieuw: Lid cliëntenraad Kind & Jeugd

Leden van deze cliëntenraad hebben een kind dat buiten Bartiméus naar school gaat, maar wel ondersteuning krijgt van een zorgmedewerker van Bartiméus. De cliëntenraad Kind & Jeugd denkt mee over onderwerpen die van belang zijn voor deze kinderen.

Wij zijn Bartiméus

Wij zijn Bartiméus. Met ruim 1.900 medewerkers en zo'n 850 vrijwilligers zijn we er voor alle mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn. Ook als ze een meervoudige beperking hebben of problemen ervaren met zien door bijvoorbeeld niet-aangeboren hersenletsel. We zijn er voor hun naasten en voor de professionals om hen heen. Ze kunnen terecht bij ons expertisecentrum, bij onze ambulante dienstverleners, in onze scholen en woonvoorzieningen en bij de verschillende vormen van dagbesteding die we bieden. We stellen alles in het werk om mogelijk te maken dat mensen met een visuele beperking het leven kunnen leiden dat bij hen past en zich voluit kunnen ontplooien. Want het gaat niet om hoeveel procent je ziet. Het gaat om hoeveel procent je leeft. Bartiméus. 100% leven.

Medezeggenschap bij Bartiméus

Bij Bartiméus vinden we het belangrijk dat cliënten zo vroeg mogelijk mee kunnen denken met het geplande beleid binnen de doelstelling van Bartiméus. Samen kunnen we zorgen dat cliënten de zorg krijgen die ze nodig hebben en willen in een omgeving die hen past. Deze dialoog tussen vertegenwoordigers van cliënten en leerlingen vindt plaats binnen verschillende raden. Deze raden worden opgedeeld naar klantgroepen te weten Kind & Jeugd, Volwassenen, Volwassenen met een meervoudige beperking en Senioren.

Wat doet Cliëntenraad Kind & Jeugd

We zoeken leden voor de cliëntenraad Kind & Jeugd. Leden van deze cliëntenraad hebben een kind dat buiten Bartiméus naar school gaat, maar wel ondersteuning krijgt van een zorgmedewerker van Bartiméus. De cliëntenraad Kind & Jeugd denkt mee over onderwerpen die van belang zijn voor deze kinderen. Denk aan onderwerpen als begeleiding op het kinderdagverblijf of op school, diagnostiek, cursussen of vrijetijdsbesteding.

De raad vergadert eenmaal in de twee maanden. Een groot deel van de bijeenkomsten vindt online plaats, een deel op locatie in Zeist. Niet in de raad maar toch meedenken?

Naast leden voor de cliëntenraad zijn we ook op zoek naar betrokken ouders die met ons mee willen denken. Mensen aan wie we vragen uit de organisatie of de cliëntenraad kunnen voorleggen, bijvoorbeeld door middel van een korte enquête. Als dank houden wij u regelmatig op de hoogte van de besprekingen in de cliëntenraad.

Wie bent u?

U bent ouder van een kind dat ondersteuning krijgt van Bartiméus en niet naar een Bartiméus- school gaat. Als lid van de raad en als 'achterbanlid' kijkt u met uw eigen ogen en vanuit uw persoonlijke ervaring naar Bartiméus. Door met ons mee te denken levert u een bijdrage aan de wijze waarop de zorg vanuit Bartiméus aan uw kind wordt gegeven.

Een lid van de cliëntenraad:

  • Heeft affiniteit met de dienstverlening van Bartiméus aan mensen die slechtziend of blind zijn
  • Heeft een kritische, positieve en open houding
  • Kan omgaan met vertrouwelijke informatie, discussies en beleidsstukken
  • Is in staat een visie te vormen, met name vanuit het cliëntenperspectief kinderen en jeugd met een visuele beperking
  • Kan in teamverband functioneren
  • Is bereid om maandelijks tijd te besteden aan vergaderen, inlezen en taken uitvoeren voor de raad
  • Is bereid scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap

Enthousiast? Neem contact met ons op!

Wilt u meer weten over de cliëntenraad? Heeft u belangstelling voor een positie als raadslid? Of wilt u zich aanmelden als ouder voor de achterban? Stuurt u dan een bericht aan:

ClientenraadKindEnJeugd@bartimeus.nl

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de ambtelijk secretaris Karin Wijsman, via telefoonnummer 06 547 265 93

Meer informatie over medezeggenschap van cliënten, leerlingen en ouders vindt u op onze website: Cliëntenraad Kind & Jeugd | Bartiméus, voor mensen die slechtziend of blind zijn. (bartimeus.nl)