zoekt een

Cliëntenraad - Utrecht Stad

De cliëntenraad, de stem van de bewoner! Careyn Utrecht Stad zoekt leden voor haar cliëntenraden. Het gaat om leden voor de cliëntenraden van alle Utrechtse locaties en de cliëntenraad voor de thuiszorg.

Careyn is een actieve maatschappelijke onderneming die zich inzet voor de gezondheid en het welzijn van haar bewoners en cliënten.

De bewoners en cliënten van Careyn denken mee, praten mee en beslissen mee over onderwerpen die voor hen van belang zijn. De cliëntenraden vertegenwoordigen die bewoners en cliënten en komen op voor hun belangen. Careyn laat via de cliëntenraden de bewoners meedenken, meepraten en meebeslissen over de onderwerpen die voor hen van belang zijn.

Over welke onderwerpen? De cliëntenraad heeft instemmings- of adviesrecht over een groot aantal onderwerpen die bewoners en cliënten aangaan. Daarnaast kan de cliëntenraad ook ongevraagd advies uitbrengen. Onderwerpen waarmee de cliëntenraad zich bezighoudt zijn onder andere kwaliteit, veiligheid, hygiëne, voeding, activiteiten en ontspanning, bezoekregelingen en verbeterplannen. Dit alles speelt zich af binnen het kader van de Wet Medezeggenschap Cliënten van Zorginstellingen 2018 (WMCZ 2018).

Spreekt dit u aan? Mooi zo, want de cliëntenraden zoeken nieuwe leden. Bent u bewoner of cliënt van Careyn, een naaste, een familielid of heeft u affiniteit met een locatie bij u in de buurt? Dan zijn wij op zoek naar u. Als cliëntenraadslid kunt u zich inzetten voor de medezeggenschap van onze bewoners en cliënten. Het is een waardevolle manier om bij te dragen aan hun kwaliteit van zorg en welzijn.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de werkzaamheden van de cliëntenraden? Heeft u een idee dat in het belang is van de bewoners van een zorglocatie? Denkt u er over om lid te worden en uw kennis en vaardigheden in te zetten? Neemt u dan contact op met één van onze ambtelijk secretarissen: Voor de extramurale cliëntenraden is dat Susan Kersten. Voor de intramurale cliëntenraden is dat Ginelle Bekker. U kunt hen beiden bereiken via mailadres: clientenraden.utrechtstad@careyn.nl. Voor meer informatie over de locaties in Utrecht Stad, zie www.careyn.nl.

Wat wij bieden
Bij Careyn voldoen alle contracten aan de arbeidsvoorwaarden volgens de CAO VVT, maar we bieden meer. Voor meer informatie: bekijk de pagina 'Arbeidsvoorwaarden'.

Contact

Afdeling recruitment
Vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze aan mij te stellen.