zoekt een

Hoofd Behandelzaken cluster Klinisch Herstel

Je bent een belangrijk onderdeel van ons RMT team om zo “samen perspectief” te creëren, ons motto. Omdat we het vooral samen doen. Met natuurlijk veel ruimte voor eigen inbreng, ideeën, ontwikkeling, autonomie. Je staat er niet alleen voor, samen met jouw collega managers creëer je perspectief.

In Eemland werken we herstelgericht. Met cliënten, hun naasten, sociale partners en met elkaar werken we aan het creëren van perspectief voor cliënten die kampen met de gevolgen van ernstige psychiatrische aandoeningen. Dit lukt alleen als we dit doel op alle niveaus van de organisatie voor ogen houden. Wij zorgen voor elkaar werken met elkaar samen. Dezelfde taal spreken en goed communiceren met onze partners in de regio. Zowel op de werkvloer als in alle ondersteunende processen.

Als hoofd behandelzaken van het cluster Klinisch Herstel vertaal je dit naar de klinieken en sta je steeds in verbinding met de andere takken van de organisatie. Je geeft samen met je collega, en hoofd bedrijfsvoering, leiding aan het cluster Klinisch Herstel. Hier verblijven cliënten die voor langere of kortere tijd meer zorg en begeleiding nodig hebben dan in hun eigen omgeving geboden kan worden. Voor sommigen is het de enige woonomgeving die ze nog kennen. Samen geven jullie leiding aan- en inspireren jullie de teamleiders om de herstelvisie in de praktijk vorm te geven.

Het terrein Zon & Schild is volop in ontwikkeling. Als hoofd behandelzaken speel je een rol in de nieuwbouw van 2 klinieken, zowel op het gebied van (herstelgerichte) zorg als t.a.v. nieuwbouw en inrichting/sfeer.

Het cluster (180 bedden) omvat ca. 3 fte staf, 30 fte behandelaren en 200 fte VoV (inclusief Dagbesteding). Er zijn 5 teamleiders bedrijfsvoering en 4 teamleiders behandelzaken.

Naast de functie van hoofd behandelzaken ben je tevens verantwoordelijk voor je eigen caseload. Je geeft inhoudelijk leiding aan de teams met wie je samen onze cliënten directe zorg biedt volgens de meest moderne inzichten en met als uitgangspunt: betrokken, beschikbaar en betrouwbaar.

Je bent een actief lid van het regionaal MT en mede verantwoordelijk voor de resultaten van de regio in goede samenwerking en afstemming met alle onderdelen van de regio en van GGz Centraal. Het team van hoofden en de beide directeuren van de RVZe werken gezamenlijk aan passende zorg, aansluiting in de regio, digitale oplossingen en een doorontwikkeling van woon- en werkmogelijkheden. Openheid, plezier in het werk en persoonlijke ontwikkeling staan hoog in het vaandel.

Wij zorgen voor jou
Mogelijkheden binnen GGz Centraal zijn er genoeg. Je kunt bijvoorbeeld een rol spelen op het vlak van opleiding (we zijn een grote opleidingsinstelling) en wetenschap. Er is veel mogelijk op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, er zijn gepromoveerde wetenschappers en hoogleraren werkzaam binnen onze organisatie.

Omdat we een grote organisatie zijn met verschillende werklocaties kunnen we inspelen op ontwikkelwensen, functie-inhoud, type behandelprogramma en woon-werkafstand. We zien wie je bent en wat je kan.

Ook kun je als hoofd behandelzaken bij GGz Centraal rekenen op:
 • een salaris conform de CAO GGZ, met bijbehorende eindejaarsuitkering, pensioenregeling en management toeslag. De inschaling is passend bij de functie.
 • een contract voor 36 uur per week voor onbepaalde tijd.
 • een eindejaarsuitkering en een goede pensioenregeling.
 • 166 verlofuren en 35 levensfase-uren op basis van 36 uur. Zo willen we bijdragen aan een goede werk-privébalans.
 • een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Daarmee heb je de mogelijkheid om jouw salaris fiscaalvriendelijk in te zetten voor bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets, aanvullende reiskostenvergoeding of extra verlof.

Een referentiecheck is onderdeel van ons aannamebeleid. Bij indiensttreding vragen we je om een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Wij vragen deze voor je aan en vergoeden de kosten.

Jouw kwaliteiten
 • een BIG geregistreerde psychiater, psycholoog (klinisch of gz-), of verpleegkundig specialist met ervaring binnen de gespecialiseerde ggz.
 • je bent in staat om te anticiperen op de continue veranderingen in het zorglandschap. Je kunt een warm, inspirerend, positief en constructief werkklimaat scheppen waarin verbinden centraal staat. Die verbindende kwaliteiten zet je zowel intern als extern in.
 • je hebt geduld, bent creatief, je hebt humor en je bent in staat om in het goede tempo mensen mee te nemen.
 • je bent standvastig, je hebt een lange adem maar je kunt er ook staan als het ineens heel spannend wordt.
 • het cluster is in ontwikkeling. Je neemt ruimte om jouw ondernemerschaps-kwaliteiten te laten zien om samen met het hoofd bedrijfsvoering verder te bouwen aan dit cluster en aan de RVZe Eemland.
 • effectief leiderschap staat hoog op onze agenda. Leiderschapsvaardigheden als creatief en flexibel opereren, samenwerken, besluitvaardigheid, resultaten behalen, coachen, verbinden in diversiteit en vertrouwen geven zijn de basis van het door GGz Centraal ontwikkelde leiderschapsprofiel en kenmerken jou als professional.

Met elkaar
Bij GGz Centraal rekenen elk jaar zo’n 25.000 cliënten op ons als de specialist in geestelijke gezondheidszorg. Samen met bijna 3.000 collega’s willen we elke dag het verschil maken voor onze cliënten. Dit doen wij deskundig en vanuit betrokkenheid. En door te verbinden, te innoveren en op elkaar te bouwen. Zo werken we samen aan de ggz van nu en van morgen. Meer weten over onze strategische koers? Je leest het hier.

Onze locaties vind je in het midden van het land. Ons werkgebied strekt zich uit over Eemland, Flevoland, Gooi & Vechtstreek en Veluwe & Veluwe Vallei. Jouw nieuwe werkplek? Zon & Schild ligt in een goed bereikbare en bosrijke omgeving aan de rand van Amersfoort. Wij bieden een breed behandelaanbod aan patiënten met sterk uiteenlopende ziektebeelden en zorgbehoeften. Wij bieden zowel acute als langdurige zorg, wij kennen open en gesloten afdelingen en afdelingen voor zowel volwassenenpsychiatrie als ouderenpsychiatrie.

De resultaatverantwoordelijke zorgeenheid Eemland ontfermt zich over een breed werkgebied. Regio Eemland is volop in ontwikkeling. De aandacht is gericht op doelmatige behandeling waarbij herstelgerichte transmurale patiëntenzorg in de keten centraal staat. Samenwerking, optimalisatie en innovatie vind je terug in de visie op patiëntenzorg én werkgeverschap.
Vrij vertaald: We richten ons op herstelgericht werken, het boeien laten bloeien van personeel en het samenwerken met de (sociale) partners om ons heen. De bedrijfsvoering is gericht op het maximaal ondersteunen van de behandelorganisatie én het behalen van begrote resultaten. Verder is het terrein Zon & Schild, waar de klinieken van het cluster staan, in ontwikkeling waaronder nieuwbouw voor 2 klinieken van het cluster.

Versterk ons
Zet jouw talenten in als hoofd behandelzaken op de plek waar het er écht toe doet: versterk GGz Centraal in Amersfoort.

Wil je meer informatie over de vacature? App of bel dan met Marjolein Boshuisen (directeur behandelzaken) via +31 622023817, of met Dienke Hedemann (directeur bedrijfsvoering) via +31 651043558.

Als we dé geschikte kandidaat hebben gevonden, sluiten we de vacature eerder. Hebben we onze match nog niet gevonden? Dan zoeken we nog wat langer door.

Contact

Inge van Gent
Vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze aan mij te stellen.