Zorggroep De Vechtstreek

Zorggroep De Vechtstreek wil op het gebied van wonen, welzijn en vraaggerichte zorg ondersteuning bieden die zoveel mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van onze cliënten. Van zelfstandig wonen tot verblijven in het woonzorgcentrum, van verzorging tot verpleging en van ondersteuning tot het leveren van allerlei diensten.

Zorggroep De Vechtstreek levert op maat gemaakte woon-, zorg- en dienstverleningsarrangementen. In haar visie op wonen kiest Zorggroep De Vechtstreek voor een combinatie van 24-uurszorg met verblijf (intramuraal) en (thuis)zorg zonder verblijf (extramuraal). Tevens zet zij zich in voor zorgvragers die de regie over het eigen leven hebben verloren door ze geschikte accommodatie te bieden met respect voor ieders privacy. Zorggroep De Vechtstreek verleent aan cliënten uit het werkgebied samenhangende diensten op het gebied van wonen, welzijn, zorg en persoonlijke service. Vanuit haar visie op zorg en welzijn is de behoefte van de cliënten daarbij richtinggevend.

Het aanbod van zorg is afgestemd op de vraag naar zorg en is mede afhankelijk van de omgeving van de cliënten. Het uitgangspunt voor het zorg- en behandelbeleid van Zorggroep De Vechtstreek is, om omstandigheden te creëren die cliënten in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen.

Uitgangspunten
De zorg en diensten die wij onze cliënten bieden zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Respect voor elk individu, diens privacy, levenswijze en geestelijke en maatschappelijke waarden is de basis van waaruit wij werken;
  • Onze cliënten ontvangen ”zorg op maat”, hetgeen voor ons betekent dat wij de zorg bieden die volgens professionele maatstaven nodig is voor de cliënt;
  • Onze zorg beperkt zich niet tot lichamelijke zorg; ook het sociaal, maatschappelijk en psychisch welbevinden is voor ons een doel;
  • Eigen keuzemogelijkheden en verantwoordelijkheid van de cliënt staan centraal bij het ingaan op hulpvragen. Indien mogelijk, speelt de cliënt een actieve rol in het eigen zorg- en dienstverleningsproces. Met behulp van zorg- en ondersteuningsplannen wordt in samenspraak en overleg met de cliënt de zorg- en dienstverlening vastgesteld.

Werken bij

Als medewerker van Zorggroep De Vechtstreek ben je onmisbaar. Want zonder goede medewerkers geen goede zorg. Of je nu cliënten verzorgt of de administratie – samen maken we de beste zorg.

Zorggroep De Vechtstreek vervult een centrale rol in het leven van kwetsbare en zorgbehoevende. Bij ons vinden ze een breed aanbod van wonen, welzijn en zorg, zodat ze zo zelfstandig mogelijk een zinvol leven kunnen leiden. Ons doel is zijn kwaliteit van leven verbeteren. Die kwaliteit bieden wij door altijd de cliënt centraal te stellen, bij alles wat we doen. Want wie kan de kwaliteit van onze zorg beter beoordelen dan de cliënt zelf?

Bij Zorggroep De Vechtstreek werken we in vaste zorgteams. Rondom en dicht bij de cliënt. Zo maken wij het verschil. Als zorgmedewerker krijg je bij ons alle ruimte om je werk zelfstandig en zo goed mogelijk in te vullen. De teamleiders en facilitaire teams zijn er om jullie daarbij te ondersteunen. We vertrouwen op jouw deskundigheid!

Leren bij

Hoe ver je ook bent in je opleiding, en wat je ook wilt worden: bij Zorggroep De Vechtstreek krijg je alle ruimte om te leren en groeien in een functie die bij jou past.

Je volgt een zorgopleiding. BOL of BBL, mbo of hbo? Je zoekt een stageplek, om te combineren met je school of als leer-werkplek? Bij ons krijg je zo veel verantwoordelijkheid en ruimte als je zelf wilt (en wat bij je past natuurlijk).

Zit je op de middelbare school en ben je benieuwd of de zorg wat voor jou is? Doe bij ons je oriëntatie- of snuffelstage! Dan maak je kennis met verschillende functies en werkplekken, of kun je juist wat langer meedraaien op één afdeling. Net wat jij wilt. Samen halen we alles uit jouw stageperiode.

Ook voor maatschappelijke stages kun je bij Zorggroep De Vechtstreek terecht.

Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg
De Aa 50
3621 VV
 Breukelen