Woonzorgcentrum De Haven

De Haven is een protestants-christelijk zorg- en wooncentrum in Bunschoten waar aan ouderen professionele en liefdevolle zorg wordt geboden. In het verpleeghuis worden vanaf de zomer van 2019 meer dan 200 cliënten verzorgd, veelal in kleinschalige woongroepen. Hier is ook Brasserie De Haven gevestigd, een ontmoetingsplek voor bewoners en dorpsgenoten. 

Onze Wijkverpleging levert zorg aan huis in de hele gemeente Bunschoten. Ook beschikt De Haven over een eigen Behandelpraktijk waar zowel cliënten van het verpleeghuis als ouderen uit het dorp terecht kunnen voor onderzoek, advies en behandeling. Om het aanbod compleet te maken biedt De Haven Welzijn en ondersteuning, allereerst in het verpleeghuis, maar ook daarbuiten aan thuiswonende cliënten. Bijvoorbeeld middels huishoudelijke thuishulp en dagbesteding in ons dagcentrum ‘In de Luwte’, inclusief begeleiding en behandeling in groepsverband.

Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg
Op de Ree 161
3752 GM
 Bunschoten-Spakenburg