Utrechtzorg

Wij zijn Utrechtzorg

Wij zijn de arbeidsmarktorganisatie voor Zorg en Welzijn in de regio Utrecht, Amersfoort en Gooi & Vechtstreek. Samen met ruim 80 aangesloten deelnemers zetten wij ons in voor een gezonde regionale arbeidsmarkt waarin alle zorg- en welzijnsorganisaties beschikken over voldoende en bekwaam personeel, nu en in de toekomst. Dit is geen opgave voor één zorg- of welzijnsorganisatie. Het is een opgave voor ons allemaal. Als arbeidsmarktorganisatie ondersteunen wij onze deelnemers. Wij maken ons hard voor een realistisch en goed imago van Zorg en Welzijn, goede loopbaankeuzes van jongeren, vitale medewerkers die met plezier werken en initiëren samen met zorg en onderwijs projecten voor de zorgbanen van de toekomst.

Zo werken wij

Wij ontwikkelen en vernieuwen; In de zorgbranche beweegt alles om ons heen in een razend tempo. Utrechtzorg volgt de ontwikkelingen op de voet en initieert nieuwe initiatieven en projecten gericht op de zorg van de toekomst.
Vanuit onze expertise delen wij kennis; Utrechtzorg verzamelt, duidt en verspreidt arbeidsmarktinformatie om zorg- en welzijnsorganisaties te ondersteunen bij Strategische PersoneelsPlanning (SPP) en beleidsontwikkeling. Zo kunnen we samen als regio gericht interventies inzetten voor lange termijn vraagstukken.
Wij brengen samenwerking tot stand; De kracht ligt in verbinding en samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs, gemeenten en andere stakeholders in de regio en landelijk. Op uiteenlopende thema’s brengen wij netwerken bij elkaar en zorgen ervoor dat agenda’s op elkaar worden afgestemd.

Utrechtzorg is aangesloten bij RegioPlus

RegioPlus is het samenwerkingsverband van veertien regionale werkgeversorganisaties. RegioPlus vormt de schakel tussen landelijk beleid en regionale uitvoering. Door gebruik te maken van elkaars kennis en samenwerking op regionaal niveau te stimuleren, spelen we beter in op ontwikkelingen in Zorg en Welzijn.

Social media

Blijft op de hoogte via onze social media kanalen: