Umah-hai

Stichting Umah-hai

Umah-hai is opgericht vanuit een cliënteninitiatief. De stichting is autonoom, een platte organisatie. Umah-hai biedt mensen met een verleden in de psychiatrie en/of verslavingszorg een tijdelijke (beschermde) woonomgeving en diverse werkgerichte dagbestedingsprojecten. De begeleiding is gericht op herstel en uiteindelijk zelfstandig wonen en zo mogelijk re-integratie op de arbeidsmarkt.

Werken bij

Contactpersoon

Mw. D. Veldhuis
Geestelijke Gezondheidszorg
De Vos 13
1972 VD
 Driebergen