Stichting Nidos

Nidos voert als onafhankelijke (gezins-) voogdijinstelling, op grond van de wet, de voogdijtaak uit
voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Deze taak wordt uitgevoerd door professionals die,
met respect voor de eigen culturele achtergrond van de jongere, vanuit betrokkenheid en met
specifieke deskundigheid, het belang van de individuele jongere centraal stellen, de regie voeren
over zijn ontwikkeling naar zelfstandigheid en ingrijpen wanneer die ontwikkeling op enigerlei wijze
dreigt te stagneren.

Sociaal werk
Maliebaan 99
3581 CH
 Utrecht