GGD regio Utrecht

Iedereen heeft wel eens met de GGD te maken gehad. Zo kunt u met uw kind een bezoek hebben gebracht aan de schoolarts of u heeft voor een verre reis een vaccinatie en reisadvies bij de GGD gehaald. Maar wat doet de GGD nog meer?

De GGD voor u

De GGD (Gemeentelijke GezondheidsDienst) regio Utrecht beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van de ruim 1,2 miljoen inwoners van de 26 Utrechtse gemeenten van ons werkgebied. Wij doen dat door risico’s voor de gezondheid te signaleren, te voorkomen en de gezondheid van alle inwoners te bevorderen.

Taken van de GGD

Wij doen onder meer gezondheidsonderzoeken, geven vaccinaties, adviseren gemeenten over het gezondheidsbeleid en ondersteunen scholen en kinderopvang bij hun zorg voor een gezonde leeromgeving voor hun kinderen.
Daarnaast verlenen wij ook hulp als er incidenten uitbreken in de regio, bijv. na een uitbraak van voedselvergiftiging of een infectieziekte en zorgen we ervoor dat we zijn toegerust op snelle hulpverlening bij eventuele crisis of rampen. Wij doen dit in nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht / bureau GHOR.

Organisatie:

Op grond van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) zijn gemeenten verantwoordelijk voor de publieke gezondheid. De 26 gemeenten in de regio Utrecht hebben hiervoor de gemeentelijke gezondheidsdienst: de GGD regio Utrecht.

De GGD is een gemeentelijke dienst die het gezondheidsbeleid van de 26 gemeenten in de provincie Utrecht uitvoert. Wij werken daarbij zoveel mogelijk op maat, aansluitend bij de wensen en passend bij de bevolking van iedere individuele gemeente. 

De taken van de GGD worden uitgevoerd onder leiding van het Management Team:

  • Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid
  • Judith Ludding, Manager Jeugdgezondheidszorg en plaatsvervangend directeur
  • Teun van Deijck, Manager Bedrijfsondersteuning
  • Jaap Donker, Manager Human Resources ad interim

Locaties

GGD regio Utrecht - Vestiging Zeist

De Dreef 5
3706 BR  Zeist
Eerstelijnszorg
Geestelijke Gezondheidszorg
Jeugdzorg
Overige werkvelden
Welzijn
De Dreef 5
3706 BR
 Zeist