Wij 3.0

Altrecht Talent, Stichting GIDS en Wijkbedrijf Utrecht hebben hun krachten gebundeld en gaan sinds 1 januari verder als een nieuwe organisatie onder de naamWIJ 3.0. WIJ 3.0 richt zich op dagbesteding, de toeleiding naar werk, onderwijs en coaching. Dit aanbod is er voor mensen die vanwege verstandelijke, lichamelijke, psychische en/of sociale problemen moeite hebben met een actieve deelname aan de samenleving. WIJ 3.0 werkt intensief samen met Reinaerde.

EEN PLAN, EEN REGISSEUR

Met WIJ 3.0 is er in de stad en regio een organisatie met een breed palet aan activiteiten; van creatief bezig zijn voor mensen met een ernstige chronische aandoening tot arbeidsmatige participatie voor hen die het vizier op de arbeidsmarkt willen en kunnen richten. Hiermee is er een keten gevormd waarin de cliënten van WIJ 3.0 stappen vooruit kunnen maken, en ook, als het even niet gaat, weer stappen achteruit. Hiertoe wordt gewerkt met het principe ‘één plan, één regisseur’: over de hele keten wordt de ontwikkeling van de cliënten gevolgd en kunnen zij met gespecialiseerde begeleiders uitstippelen wat voor hun goed werkt.

WIJ 3.0 werkt voor mensen in de regio Utrecht. Vanaf de start is de organisatie actief in de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, Zeist en Woerden.

ZELFSTURING DOOR CLIËNTEN

WIJ 3.0 biedt de activiteiten aan in een veilige omgeving, maar wel midden in de samenleving. Ons doel is de maatschappelijke participatie te bevorderen. Bij de activering en re-integratie gaan we uit van zelfsturing: de cliënt behoudt de regie.

ONDERWIJS

Werken en leren vormen steeds meer een twee-eenheid waarmee mensen hun kansen vergroten om vooruit te komen. WIJ 3.0 wil daarom stageprojecten bieden aan mbo-leerlingen op niveau 1 t/m 3. En meer leerwerklekken creëren binnen al lopende en nieuw op te zetten activiteiten. Het project Computerwijk zetten we voort.

REDENEN FUSIE

Het besluit tot de fusie is genomen omdat de markt voor dagbesteding, onderwijs en re-integratie voor kwetsbare mensen sterk verandert in 2015. Er is nieuwe regelgeving zoals de Participatiewet en er komen buurtteams. De fusieorganisaties zien veel kansen om door samenwerking de kwaliteit van het aanbod en samenwerking met cliënten te verbetere. Menno van Piggelen, directeur GIDS: “De omstandigheden zijn lastig voor onze doelgroep, maar we zien zeker kansen en nieuwe mogelijkheden. WIJ 3.0 wil die optimaal benutten. Eén ding is daarbij zeker: dat kunnen we beter samen dan alleen!”

OVER DE NAAM

WIJ 3.0 drukt de verstandhouding uit tot de doelgroepen waarvoor we werken: we doen het samen, deelnemers en professionals sturen samen. Ieder heeft een eigen inbreng en kracht die tezamen leiden tot resultaat. We geloven dat WIJ 3.0 het middel is voor de cliënt en de medewerker om zich te ontwikkelen en dat deze groei ook onze organisatie en haar omgeving op een unieke manier versterkt en verrijkt.

Locaties

Wij 3.0 - Bezoekadres

Krommerijn 101
3582 CT  Utrecht
Aantal vacatures: 1
Bekijk alle vacatures van Wij 3.0
Eerstelijnszorg
Geestelijke Gezondheidszorg
Gehandicaptenzorg
Welzijn
Krommerijn 101
3582 CT
 Utrecht