St. Pieters en Bloklands Gasthuis

Pieters en Bloklands Gasthuis (PBG) is een algemeen verzorgingshuis, wat betekent dat wij met respect omgaan met onze cliënten ongeacht hun geloof, afkomst of geaardheid. Onze visie op wonen en zorg is gebaseerd op respect voor de persoonlijke levenssfeer en beoogt een sfeervolle en veilige omgeving te scheppen.

Zorg omhelst alle activiteiten ten behoeve van mensen met een vraag naar ondersteuning, het in stand houden en/of tot stand brengen van het lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden. Dit betekent dat wij vraaggestuurde zorg bieden in nauwe samenwerking met alle disciplines op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
Onze zorg is gericht op het welzijn en kwaliteit van leven van de cliënten vanuit Normen voor Verantwoorde Zorg.


De geboden zorg sluit aan op de volgende levensdomeinen:

  • Lichamelijk welbevinden en gezondheid.
  • Woon- en leefomstandigheden
  • Participatie.
  • Mentaal welbevinden en autonomie.

Opleidingsmogelijkheden
Wilt u meer weten wat de opleidingsmogelijkheden zijn, neemt u dan contact op met het PBG.

Ligging, bereikbaarheid en locaties
Voor bereikbaarheid kunt u terecht op de site van het PBG

Werken bij

Voor meer informatie over werken bij het Pieters en Bloklands Gasthuis kijkt u op de website van het PBG

Leren bij

Wilt u meer informatie over mogelijkheden neemt u dan contact op met het PBG.

Vacatures St. Pieters en Bloklands Gasthuis

Wil je als eerste op de hoogte worden gesteld van nieuwe vacatures van St. Pieters en Bloklands Gasthuis maak dan een vacature-alert aan.

Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg
Wervershoofstraat 157
3826 EM
 Amersfoort