Boogh

Terug in je kracht met Boogh
Niet aangeboren hersenletsel biedt uitdagingen in het leven van alledag. Boogh biedt iedere betrokkene en zijn of haar naaste(n) een helpende hand bij het aangaan van die uitdagingen. Handvatten om de, helaas blijvende, gevolgen van niet aangeboren hersenletsel het hoofd te bieden. Samen helpen wij mensen zich in de fase na de revalidatie, in vaktermen ook wel de chronische fase genoemd, verder te ontwikkelen.

Boogh streeft ernaar dat iemand met niet aangeboren hersenletsel, wél een plek in de samenleving heeft en daarin zo optimaal mogelijk kan functioneren.

Door Boogh kreeg ik écht een nieuwe kans. Dat stimuleert mij op meerdere fronten in mijn leven.

Cliënt

Boogh is de persoonlijke specialist voor mensen die willen leren omgaan met de gevolgen van hersenletsel, na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of hersentumor. De behandeling en begeleiding is gericht op gebieden waar cliënten en hun naasten problemen ervaren, van de thuissituatie tot werk en op sociaal vlak.

Het doel is om na hersenletsel weer zo goed mogelijk mee te doen in de samenleving. Als mensen – om welke reden dan ook – niet meer kunnen doen wat ze altijd deden, kijken velen in eerste instantie naar de onmogelijkheden. Onze ervaring is dat mensen zich beter voelen wanneer juist de mogelijkheden de nadruk krijgen.

Onze werkwijze
Boogh biedt behandeling, begeleiding en dagbesteding voor mensen met hersenletsel. Dit doen we in onze activiteitencentra in heel Midden Nederland. Bovendien begeleiden wij mensen middels re-integratie naar betaald of vrijwilligerswerk. Hersenletsel is er in verschillende gradaties en wij stellen dan ook in overleg een persoonlijk programma samen. Op maat, passend bij de mogelijkheden, met persoonlijke doelen. Het programma is gericht op een optimale participatie. Want; ieder mens is uniek.

Begeleiding
Boogh biedt groepsbegeleiding waarbij er per cliënt wordt gekeken wat hij of zij wil bereiken en op welke wijze hier vorm aan kan worden gegeven.
Daarnaast biedt Boogh individuele begeleiding aan.

Boogh Welzijn biedt passende begeleiding op het gebied van ontmoeting, samen eropuit, cursussen en activiteiten in een toegankelijke en vertrouwde omgeving. Tegelijkertijd geeft dit de mensen ook de gelegenheid om met anderen (lotgenoten) ervaringen uit te wisselen.
De activiteiten worden afgestemd op de interesses en mogelijkheden van de groepen en richten zich op ontmoeting tussen mensen met én zonder beperking.

Begeleiding naar vrijwilligerswerk
In bepaalde gemeenten biedt Boogh de mogelijkheid om samen met een cliënt een prettige vrijwilligersplek te zoeken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde ‘Supported Employment’ methode. Deze op maat gesneden methodiek is uitermate geschikt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen bij het vinden en behouden van vrijwilligerswerk. Ook hier staan niet de beperkingen, maar de mogelijkheden voorop.
Door middel van coaching- en ondersteuningsmogelijkheden leren mensen kwaliteiten verder te ontwikkelen. Boogh begeleidt bovendien het gehele bemiddelingsproces met de werkgever en bespreekt, na plaatsing, met enige regelmaat de voortgang met alle betrokkenen.

BooghGoed
BooghGoed is een (web)winkel waar je eerlijke, unieke en trendy artikelen kunt kopen. De artikelen van BooghGoed worden gemaakt door cliënten van Boogh.
Door te werken aan de producten leveren mensen met hersenletsel, in eigen tempo en naar eigen vermogen, weer een bijdrage aan de samenleving. Mooie producten maken voor iemand anders zorgt ervoor dat iemand trots is op zijn werk en het gevoel heeft er weer toe te doen.

Boogh Mantelzorg
Boogh ondersteunt mensen ook bij hun taak als mantelzorger. Dit doen wij op basis van advies en door de zorg voor een deel over te nemen in de vorm van respijtzorg of via Boogh Mantelzorg Match, waarbij een professional of vrijwilliger de mantelzorger in staat stelt zelf iets te ondernemen.
Daarnaast worden er gespreksgroepen voor mantelzorgers georganiseerd.

Behandeling
Behandelingen van Boogh richten zich op het verwerken van veranderingen en verlies, het omgaan met beperkingen en het vinden van een nieuwe balans op diverse levensgebieden.
Er wordt gefocust op die gebieden waar mensen met niet aangeboren hersenletsel de grootste uitdagingen ervaren:
- Cognitie, emoties en gedrag
- Vermoeidheid en motoriek
- Communicatie en omgang
Zo zijn wij betrokken bij elke stap in het proces richting de (her)ontwikkeling van vaardigheden en het trainen van functies, die bijdragen aan het functioneren in het dagelijks leven. Dit doen wij o.a. met het behandelprogramma Hersenz op basis van diverse behandelvormen.

Boogh Arbeidsre-integratie
Boogh Arbeidsre-integratie is een gespecialiseerd re-integratiebedrijf voor mensen met een hersenaandoening, lichamelijke beperking, chronische ziekte, burn-out of voor mensen die re-integreren tijdens of na kanker, Covid-19 en mensen met een stoornis uit het autistisch spectrum met normale begaafdheid.
Boogh Arbeidsre-integratie begeleidt zowel werkgevers als werknemers bij verzuim en re-integratie. Zowel van werk naar werk als van geen werk naar werk.

Locaties

Boogh Amersfoort

Satelliet 10
3824 MT  Amersfoort

Boogh Arbeidsre-integratie

Weltevreden 4 C
3731 AL  De Bilt

Boogh Baarn

Schoolstraat 53 A
3742 CD  Baarn

Boogh Culemborg

Constantijnlaan 2
4101 JK  Culemborg

Boogh De Bilt

Weltevreden 4 C
3731 AL  De Bilt

Boogh De Oase

De Kleine Beer - De Poolster 162
3901 SH  Veenendaal

Boogh Harmelen

Hendriklaan 7
3481 VR  Harmelen

Boogh Houten

Het Kant 3
3995 DZ  Houten

Boogh Huizen

Oranje Nassauplein 100
1272 KV  Huizen

Boogh Langbroek

Prinsenplein 3
3947 PG  Langbroek

Boogh Nieuwegein

Oortjesburg 2
3437 SX  Nieuwegein

Boogh Utrecht Centrum

Van Bijnkershoeklaan 10
3527 XL  Utrecht

Boogh Utrecht Leidsche RIjn

Operettelaan 629
3543 BR  Utrecht

Boogh Veenendaal

Nijverheidslaan 6
3903 AP  Veenendaal

Stichting Boogh

Weltevreden 4B
3731 AL  De Bilt
Gehandicaptenzorg
Overige werkvelden
Welzijn
Weltevreden 4 B
3731 AL
 De Bilt