Huize Agnes

Over Huize Agnes
Huize Agnes (Stichting Agnes van Leeuwenberch) biedt tijdelijke opvang en begeleiding op maat aan ongedocumenteerde vrouwen en hun kinderen, die in bijzondere en schrijnende omstandigheden verkeren. Bij Huize Agnes vinden ze een veilig thuis en ontvangen ze professionele begeleiding op diverse levensgebieden. De begeleiding is erop gericht dat de vrouwen de regie over hun leven terugvinden en van daaruit werken aan een nieuw toekomstperspectief. In Nederland of daarbuiten.

Onze bewoonsters
De vrouwen en kinderen die bij Huize Agnes verblijven, hebben ieder hun eigen achtergrond en verhaal. Wat ze gemeenschappelijk hebben, is dat ze allen zonder geldige verblijfspapieren in Nederland verblijven en dat ze zich in een schrijnende situatie bevinden. Ze zijn bijvoorbeeld gevlucht vanwege huiselijk en/of seksueel geweld, vrouwenhandel of vervolging vanwege hun geloof of geaardheid.
Zowel in hun land van herkomst als tijdens hun vlucht hebben ze heftige dingen meegemaakt, waardoor velen van hen nu kampen met fysieke en psychische klachten. Bij de kinderen is vaak sprake van leerachterstanden en ontwikkelingsproblemen.

Op onze website vind je een aantal verhalen van oud-bewoonsters. Deze interviews geven een beeld van de achtergrond en ervaringen van onze bewoonsters en ze laten zien wat Huize Agnes voor hen heeft kunnen betekenen.

Wat we doen
Wanneer vrouwen en kinderen bij ons binnenkomen hebben ze vooral behoefte aan een veilige plek, waar ze tot rust kunnen komen en zich geen zorgen hoeven maken over de volgende maaltijd of een slaapplaats voor de nacht. Ons eerste doel is hen die veiligheid bieden. Zo ontstaat er rust en ruimte voor het verkennen van de individuele mogelijkheden van elke bewoner en kunnen er plannen voor de toekomst worden gemaakt.

Iedere bewoonster van Huize Agnes ontvangt professionele begeleiding die is afgestemd op haar persoonlijke situatie. Het doel van de begeleiding is om aan een nieuw toekomstperspectief te werken, in Nederland of elders. Hierbij wordt de verantwoordelijkheid zoveel als mogelijk bij de vrouw zelf neergelegd en wordt zij ondersteund waar nodig.

We doen dit vanuit drie groepswoningen in Utrecht, met een klein kernteam en een grote groep betrokken vrijwilligers. Ook werken we nauw samen met verschillende personen en organisaties in Utrecht.

Sociaal werk
Welzijn
Postbus 1400
3500 BK
 Utrecht