GGD regio Utrecht

Op grond van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) zijn gemeenten verantwoordelijk voor de publieke gezondheid. De 26 gemeenten in de regio Utrecht hebben hiervoor de gemeentelijke gezondheidsdienst: GGD regio Utrecht.

De GGD is een gemeentelijke dienst die het gezondheidsbeleid van de 26 gemeenten in de provincie Utrecht uitvoert. Wij werken daarbij zoveel mogelijk op maat, aansluitend bij de wensen en passend bij de bevolking van iedere individuele gemeente.

De taken van de GGD worden uitgevoerd onder leiding van het Directieteam:
Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid (DPG)
Carola Koper, directeur en plaatsvervangend DPG
Rik Verkerk, concerncontroller

Eerstelijns- en huisartsenzorg
Geestelijke Gezondheidszorg
Jeugdzorg
Welzijn
De Dreef 5
3706 BR
 Zeist