Dokter Bosman

Dokter Bosman is opgericht in 2008 met als doel de ggz radicaal te verbeteren. Vanaf de oprichting gaat het bij Dokter Bosman niet om het aanhoren van de problemen van cliënten en eindeloos vergaderen met collega’s over die cliënten, maar om het bieden van oplossingen. Het grootste verschil met andere organisaties zit ‘m niet in de cliënten die we hebben of hun problematiek, maar de oplossing die we de mensen bieden. Een persoonlijke aanpak. Dat is Dokter Bosman. Bij ons wordt de toon niet gezet door regels en strakke protocollen, maar door de cliënten en de behandelaars zelf. Het is een visie die aansloeg. Bij cliënten, maar zeker ook bij verwijzers en zorgverzekeraars – die al snel zagen dat deze nieuwe kijk op de geestelijke gezondheidszorg resultaten opleverde.

Groei in een veranderend zorglandschap
In tien jaar tijd groeide Dokter Bosman uit tot een bedrijf met een twintigtal vestigingen en ruim driehonderd medewerkers die ruim 6000 patiënten per jaar behandelen. In het afgelopen decennium is het landschap van de ggz compleet veranderd. Tegenwoordig praten we niet meer over ziekte en problemen, maar gebruiken we Positieve Gezondheid om met cliënten aan hun doelen te werken, kijken we welke handvatten we mensen kunnen bieden om hun leven weer op de rails te krijgen.

In 2019 stond Dokter Bosman voor verschillende uitdagingen. De vraag naar geestelijke gezondheidszorg en de complexiteit van de zorgvragen bleef toenemen, terwijl overheidsbudgetten al jaren stabiel bleven. Tegelijkertijd vroegen de regeldruk, zorgkosten, wachttijden en personeelstekorten om nieuwe oplossingen. Oprichter Michiel Bosman merkte dat hij niet langer de juiste man was om het bedrijf naar de volgende fase te leiden en ging op zoek naar een geschikte overname-partner. Die werd gevonden in DRB Participatie.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
DRB Participatie bestaat een groep sociale investeerders die gelooft dat ondernemerschap de wereld kan verbeteren. Overheden, NGO’s en goede doelen doen belangrijk werk, maar zorgen zelden voor innovatie. Ondernemers zien kansen in uitdagingen en vernieuwing als een mogelijkheid om doelen te bereiken. De mensen achter Dokter Bosman zijn sociaal ondernemers voor wie de maatschappelijke waarde van de geestelijke gezondheidszorg buiten kijf staat. Die waarde staat centraal. Maar zij vinden ook dat geestelijke gezondheidszorg beter moet en kan. Door te innoveren, niet omdat het kan, maar omdat het de zorg verbetert en de kosten beheersbaar houdt. Door (digitale) systemen te koppelen, in te zetten op e-Health en bijvoorbeeld gebruik te maken van beveiligde beeldbel-technologie kan een grote efficiëntieslag worden gemaakt. Die slag moet gemaakt worden om Dokter Bosman toekomstbestendig te houden.

Ontwikkelingen in de zorg
De vraag naar geestelijke gezondheidszorg en de complexiteit van de zorgvraag neemt toe, terwijl zorgbudgetten nauwelijks groeien en mensen steeds meer geacht worden zelf op te lossen. Wij bewegen daarin mee. We praten niet meer over ziekte en problemen, maar gebruiken Positieve Gezondheid om met cliënten aan hun doelen te werken, kijken we welke handvatten we mensen kunnen bieden om hun leven weer op de rails te krijgen. Tegelijkertijd vragen regeldruk, wachttijden en personeelstekorten om slimme oplossingen. De technologie om nieuwe vormen van zorg mogelijk te maken, is binnen handbereik.

Onze missie
Wij willen mensen echt verder helpen in hun leven. Dat is waar we met Dokter Bosman voor staan. Door samen met de cliënt en hun omgeving te werken aan een beter en plezieriger leven.

Onze visie
Bij ons gaat de psychologische zorg hand in hand met een praktische en positieve aanpak van de geestelijke gezondheid van een cliënt. Onze behandeling is erop gericht de cliënt en hun omgeving te leren omgaan met dat waar zij in het dagelijks leven tegenaan lopen. En daarbij zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Wij kiezen voor een persoonlijke aanpak met gebruikmaking van nieuwe technologie. Dat is Dokter Bosman en dat is volgens ons psychologie van nu.

Geestelijke Gezondheidszorg
Daam Fockemalaan 22
3818 KG
 Amersfoort