De Wederkerigheid

Stichting De Wederkerigheid te Driebergen is een landgoed-zorgboerderij. Wij onderhouden Landgoed de Reehorst en hebben een kleinschalige boerderij met moestuin, varkens, schapen en kippen.

Dit is de werkomgeving waarin we mensen met een zorgvraag helpen. Er wonen acht bewoners en er zijn 8 tot twaalf deelnemers die alleen overdag komen. Een team van medewerkers, vrijwilligers, oproepkrachten en stagiaires begeleiden de bewoners en deelnemers bij hun zorgvraag.

We werken vanuit een antroposofische inspiratie. Dat betekent voor ons dat we uitgaan van de handelingsimpuls en wilsrichting van elk individu, die vaak verschijnt in onbegrepen gedrag. Het werk biedt allerlei uitdagingen om deze handelingsimpuls tot kwaliteit te ontwikkelen. We houden daarbij rekening met talenten en wensen.

We gaan uit van ieders wilsinzet.

Hoofdstraat 22-24
3972 LA
 Driebergen-Rijsenburg